You are here: Home > Захворювання шкіри > Зовнішній вигляд волосся і його ріст

Зовнішній вигляд волосся і його ріст

Поверхня тіла людини майже вся покрита волоссям. Роз­різняють довге (на голові, в пахвових ямках, у ділянці зов­нішніх статевих органів), щетинисте (на бровах, віях, у носі, зовнішньому слуховому проході), пушкове (на тулубі, кін­цівках, обличчі) волосся.

Не росте воно на- червоній каймі губ, долонях, підошвах. Волосина складається із кореня, роз­міщеного у волосяному мішечку в товщі шкіри, і стержня, вільно розташованого над шкірою. На різних ділянках тіла спостерігаються значні коливання довжини, товщини, густо­ти, швидкості росту і випадання волосся.

Зовнішній вигляд волосся і його ріст залежать від загаль­ного стану організму, насамперед від функціональної діяль­ності нервової системи й ендокринних залоз. Цим пояснює­ться неоднакова швидкість росту волосся у людей різного віку.

У здорової дорослої людини волосина виростає протя­гом місяця в середньому на 1—1,5 см, а в осіб похилого ві­ку — значно менше. Стрижка і гоління на ріст волосся не впливають.

Волоссю властиві велика міцність і еластичність. Одна волосина може витримати навантаження 100—150 г і роз­тягнутися на ЗО—50 % своєї довжини. Кислоти мало впли­вають на будову волосся, а основи (питна сода*, розчин аміа­ку, господарське мило та ін.) деформують структуру воло­сини, різко зменшують її міцність, еластичність і змінюють форму.

Під дією основ зовнішня оболонка волосини розчиняєть­ся, значно розпушується корковий шар, внаслідок чого во­лосся склеюється в повстеподібний жмут (ковтун). Тривалість життя волосини — від 6 міс до 4—5 років. В оптималь­них умовах у здорової людини середнього віку протягом до­би випадає від ЗО до 100 волосин. Замість віджилого виростає нове волосся.

Leave a Reply