You are here: Home > Косметика > Технологія вирощування часнику

Захворювання волосся

Розвивається найчастіше в осіб з генетичною схильністю. За медичною допомогою звертаються, як правило, у випад­ках облисіння, яке може мати обмежений, дифузний і генералізований характер.

Причини облисіння різноманітні: ме­ханічні травми, хімічні (косметичні) і психоемоційні по­дразники, розлади обміну речовин (захворювання печінки, надниркових залоз, дефіцит заліза тощо), інтоксикації, токсикоінфекційні і медикаментозні чинники, іонізуюча радіа­ція, гормональна дисгармонія, різні захворювання шкіри (колагеноз, псоріаз, атрофія, грибкова інфекція тощо).

Кругове облисіння (гніздова алопеція) — раптово з’яв­ляються ділянки облисіння круглої чи овальної форми, роз­міром від двокопієчної монети до дитячої долоні. Можливе зливання їх у великі вогнища.

Колір і консистенція шкіри майже не змінюються, але в деяких випадках вона в’яла, блищить, нагадуючи слонову кістку. Суб’єктивних відчуттів не­має.

Залежно від розмірів ділянок уражень спостерігається алопеція невеликими вогнищами, субтотальне випадання майже всього волосся на голові і тотальне — по всьому тілі, в тому числі й бороди, вусів, брів, вій, під пахвами, на лобку.

У перебігу процесу є 3 стадії: прогресуюча — волосся інтен­сивно випадав; стаціонарна — процес припинився і регресив­на — виростають знебарвлені пушкові волосини, а згодом і довгі.

Причина захворювання невідома. Є припущення про вплив інфекційного снадково-конституційного фактора, вогни­щевої інфекції, гормональних розладів. Провокують кругове облисіння психоемоційні, фізичні травми, перевтома, авіта­міноз тощо.

Лікуватися слід у медичному закладі. Профілак­тика спрямована на оздоровлення всього організму, створен­ня оптимальних санітарно-гігієнічних умов у побуті і на ви­робництві, систематичне загартовування.

Атрофуюча алопеція починається непомітно, без суб’єк­тивних відчуттів дрібними рубцевоподібрими атрофіями з випаданням волосся. Вогнища ураження повільно збільшую­ться і можуть зливатися, утворюючи ділянки алопеції знач­них розмірів.

Спочатку спостерігається незначне почервонін­ня шкіри, а потім! вона набуває віскоподібного відтінку і на­гадує рубець. Захворювання найчастіше розвивається після ЗО років. Перебіг тривалий. Лікування проводять переважно фізичними засоба ми в медичному закладі. Профілактика спрямована на загальне загартування організму.

Облисіння передчасне може виникати у 20—25 років. По­чинається на маківці- голови і повільно поширюється напе­ред, назад і на боки. Волосся потоншується, стає м’якеньким, ламким, випадає. У чоловіків істотну роль у передчасному облисінні відіграє спадковість.

Профілактика передбачає до­тримання оптимального розпорядку життя, раціональне і збалансоване харчування, а також постійне гартування ор­ганізму.

Leave a Reply