You are here: Home > Захворювання шкіри > Профілактика захворювань шкіри

Профілактика захворювань шкіри

Важливе значення у профілактиці захворювань шкіри має виконання елементарних правил гігієни людини. Насам­перед слід регулярно і своєчасно обмивати все тіло водою 8 милом (якщо шкіра нормальна — не менше одного разу на тиждень, при жирній — частіше, при сухій — рідше).

Обличчя, кисті, стопи, великі складки потрібно мити щодня, а, можливо, і декілька разів протягом доби — залежно від умов праці і навколишнього середовища.

Значно підвищую­ться стійкість шкіри і її позитивні властивості при вмілому і розумному використанні з метою загартування таких при­родних факторів, як сонячне опромінення, повітряні вапни і купання у водоймищах. Ці засоби широко застосовують для лікування навіть деяких хронічних захворювань шкіри (псо­ріазу, іхтіозу та ін.) і нерідко досить ефективно.

Головним у збереженні здоров’я і запобіганні захворю­ванням є систематичні заняття, відповідно до віку, фізичного культурою, яка збільшує витривалість організму, підвищує тонус нервової системи, сприяє оптимальній діяльності внут­рішніх органів, поліпшує функціональний стан шкіри.

Після фізичних вправ корисні обмивання тіла водою чи обтирання вологим цупким рушником. Порушення ж гігієнічних пра­вил негативно впливає на захисні сили організму, зокрема шкіри, через що створюються умови для виникнення і роз­витку захворювання, а інколи й для зараження осіб, які оточують хворого.

Leave a Reply