You are here: Home > Захворювання шкіри > Профілактика гноячкових захворювань

Профілактика гноячкових захворювань

Лікують гноячкові захворювання шкіри у спеціальних медичних закладах кваліфіковані фахівці залежно від форми піодермії. Деякі хворі потребують детального обстеження і лікування в умовах стаціонарного відділення лікарні. Перед призначенням лікувальних процедур всіх пацієнтів обстежує лікар.

При поверхневих обмежених гноячкових процесах часто застосовують тільки місцеве зовнішнє лікування дезинфі­куючими розчинами, мазями, кремами, пастами.

Поширені і особливо глибокі піодермії вимагають комплексного інтен­сивного лікування з призначенням загальнозміцнювальних, вітамінних, імунних, протимікробних препаратів, фізіотера­певтичних засобів, з обов’язковим старанним застосуванням зовнішнього місцевого лікування. При глибоких гноячках, особливо в початкових фазах їх розвитку, треба уникати ак­тивного втручання, не вдаватися до насильного видушування стержня, не допускати самолікування, проколювання, розрі­зування вогнища ураження. Хворий неодмінно повинен звер­нутися до лікаря, а також пам’ятати таку вимогу: не виду­шуй! не коли! не ріж! гнійного вогнища.

Профілактика гноячкових захворювань шкіри передбачає ряд комплексних заходів загального та індивідуального ха­рактеру залежно від виробничих і побутових умов.

Незва­жаючи на неоднакові причини, які зумовлюють виникнення піодермії, запобігання їй грунтується на принципових поло­женнях, спільних для всіх виробництв. Найчастіше гноячко­ві захворювання шкіри виникають у неохайних осіб, які порушують правила гігієни, не стежать за чистотою свого тіла, одягу, житла і робочого місця.

Leave a Reply