You are here: Home > Захворювання шкіри > Кандидоз

Кандидоз

Кандидоз слизових оболонок у грудних дітей — молочни­ця  виникає внаслідок зараження при грудному годуванні. На язиці, піднебінні, яснах, щоках з’являються білуваті на­льоти, схожі на манну крупу. Згодом вони зливаються і утворюють суцільне вогнище у вигляді білуватосірої плів­ки.

Після механічного зняття плівки оголюється гладенька поверхня слизової оболонки темно-червопого кольору, без ерозії. При поширених вогнищах діти втрачають спокій, ве­редують, не хотять смоктати грудь.

У дорослих дріжджеподібні гриби можуть спричиняти захворювання будь-яких слизових оболонок, але найчастіше кандидоз розвивається у ротовій порожнині, сечостатевих органах та ін. Клінічні прояви не відрізняються від кандидозу у дітей.

Профілактику грибкових захворювань здійснюють плано­во, систематично, постійно і повсюдно з участю ветеринарної служби, комунально-побутових закладів, адміністрації і проф­спілкових комітетів.

Боротьба з грибковою інфекцією грун­тується на принципі диспансеризації, яка являє собою си­стему медичних, громадських, правових заходів, спрямованих на охорону здоров’я населення.

Вона передбачає раннє ви­явлення хворих, своєчасну ізоляцію і якісне лікування їх, виявлення джерела захворювання і його знезараження. По­ширенню грибкових захворювань перешкоджає, з одного бо­ку, особиста профілактика, з другого — система громадських заходів.

Leave a Reply