You are here: Home > Виховання дітей > Виховання дітей

Виховання дітей

Почуття колективізму. Сім’я в – це первинний колектив, де реалізується  людське життя і ростуть діти.   Тут  повинно  бути   повне  взаєморозуміння,   взаємоповага, любов один до одного, певний розподіл праці і взаємні трудові обов’язки.

Якщо діти до самого юнацтва не мають ніяких обов’язків у сім’ї, якщо вони не знають   звідки що береться   і звикають задовільняти лише свої потреби, якщо вони не привчаються поділяти радість, горе і нестатки разом з усією сім’єю, з них виростають жадібні споживачі, егоїсти. А егоїзм є зворотною стороною інди­відуалізму.

Іноді, відмовляючи собі багато в чому, батьки дбають лише про те, щоб у дітей все було, щоб вони були добре нагодовані, одяг­нені і забезпечені іграшками та розвагами. Це хибний шлях ви­ховання, від якого згодом страждають і діти, і батьки.

Батьки повинні виховувати дітей так, щоб вони знали на який бюджет розраховувати, скільки коштів потребує утримання сі­м’ї та господарства, де працюють батьки, скільки вони одержують та яке значення для суспільства має їх праця.

Діти повинні та­кож знати потреби в господарстві і наскільки вони невідкладні, чого потребують батько, мати та інші члени родини, щоб, можливо, відмовитися від деяких своїх потреб для задоволення потреб ін­ших членів сім’ї.

Коли діти знатимуть, що їх добробут залежить від наполегливої праці кожного члена сім’ї, вони краще розумі­тимуть потребу боротьби за добробут свого суспільства.

Почуття честі. Почуття честі — це найвища моральна якість, що лежить в основі виховання почуття патріотизму. Воно народжує­ться в буденному житті дітей у сім’ї.

Дітям приємно, коли дорослі відзначають їх добрі вчинки, ви­значають наявні в них позитивні риси. Але діти гостро пережи­вають, коли до них ставляться несправедливо, виявляють підозріння, сумнів у чесності.

Вони намагаються з усіх сил доводити свою правдивість, щиро пильнують за тим, щоб вірили кожному їх слову. Так народжується у дітей почуття честі, яке в більш до­рослому віці перетворюється в міцну моральну силу.

Виникнення і розвиток почуття честі є вузловим моментом у моральному фор­муванні особистості. Наявність почуття честі підносить дітей на новий ступінь і стимулює прагнення до вірності своєму слову. Без почуття честі діти не можуть стати патріотами своєї Батьків­щини.

Але не можна ототожнювати почуття честі і честолюбність. Ди­тина, яка поважає своїх батьків, свою школу, свій клас, не хоче соромити батьків і школу, домагається правди. Це честь.

Проте окремі діти, маючи негативні  риси, не хотять їх визна­вати і домагаються кращої про себе думки,   ніж вони є. Це –честолюбство.  Батькам необхідно всіляко розвивати у дітей по­чуття честі і боротися з їх честолюбством.

Tags: ,

Leave a Reply