You are here: Home > Виховання дітей > Виховання дітей за допомогою особистого прикладу

Виховання дітей за допомогою особистого прикладу

Найбільш переконливим засобом умовляння є особистий при­клад батьків. Діти, особливо молодшого віку, часто вживають: «А моя мама сказала», «Так робить мій тато», «Мій тато завжди так робить» і т. ін.

Це свідчить про те, що діти передусім насліду­ють своїх батьків. Батьки самі не помічають переконливої сили своїх прикладів на виховання дітей. А діти все враховують: як ставляться один до одного батько й мати, як вони ставляться до сво­їх батьків (до бабусь і дідусів дітей), як ставляться до сусідів, до гостей.

Все це найбільш активно впливає на світогляд дітей, на їх переконання, погляди і стає для них прикла­дом. Діти наслідують від своїх батьків і звички. Можна напевно сказати, що коли самі батьки не миють рук перед їжею, лягають у постіль, не миючи ніг, не користуються носовою хусткою, ніколи не вживають у зверненні один до одного чи до дітей ввічливих слів «Будь ласка», «Дякую» і т. ін., то важко доводити дітям необ­хідність вживання таких слів по відношенню де батьків, товари­шів, а також один до одного. Діти чуйно сприймають найменший фальш у поведінці батьків.

Буває так, що батьки зауважують дітям про погане їх ставлен­ня до навчання, лають їх за пропуски уроків, а самі тим часом до­пускають прогули і спізнення на роботу без будь-яких причин.

Трапляються випадки, коли батько чи мати з причин побуто­вого характеру не виходять на роботу, а дітям наказують повідомити чи сказати, коли хто спитає, що вони хворі.

Буває ще і так, коли батьки залишають школяра вдома з причин домашніх обставин, а дітям наказують сказати вчителеві, що він хворів. Все це закладає основи фальшу і неправдивості у дітей.

Така по­ведінка батьків є найбільш згубною для їх авторитету в очах дітей.  Основою авторитетного особистого прикладу у вихованні дітей є моральна стійкість, ідейна переконливість і правдивість батьків.

Найважливішим засобом піднесення авторитету та особистого прикладу батьків є єдність між їх словами і ділами. Якщо батьки вимагають від дітей добре вчитися, вони повинні бути прикладом для цього у ставленні до своєї роботи.

Якщо вони вимагають від дітей правдивості, то насамперед самі повинні бути правдивими в усьому. Виховання дітей за допомогою особистого прикладу обо­в’язково вимагає наявності у батьків тих рис, які вони хотіли б бачити у своїх дітей. «Головною підставою батьківського авторите­ту, — писав А. С. Макаренко, — тільки і може бути життя і ро­бота батьків, їх громадське обличчя, їх поведінка».

Tags:

Leave a Reply