You are here: Home > Виховання дітей > Спра­ведливість в оцінці вчинків дітей

Спра­ведливість в оцінці вчинків дітей

Найважливішою умовою виховного ефекту заохочення є спра­ведливість в оцінці вчинків дітей. Якщо дітей молодшого віку мож­на іноді похвалити за певні вчинки, то такі ж вчинки більш дорос­лих дітей не повинні однаково оцінюватися.

Незаслужене заохо­чування виховує у дітей чванливість і самовдоволеність. При будь-якому заохоченні треба враховувати вік дітей і характер вчинків.

Ефективним засобом виховання може бути і кара, якщо покарання викликало у дитини почуття сорому, примусило замислитись над своєю  поведінкою,  викликало бажання  виправитись.

Коли покарана дитина не реагує і не виявляє будь-якого ба­жання усунути недоліки своєї поведінки, то це є наслідком пороч­ного, помилкового стилю покарання.

Покарання повинно допомогти дитині зрозуміти свою помилку і більше її не повторювати. Необхідною умовою правильно засто­сованого покарання повинна бути повна єдність між батьком і ма­тір’ю. Якщо покарав батько, то мати не повинна милувати дити­ну і навпаки. Відсутність єдності в застосуванні покарання може бути однією з причин його неефективності.

Не менш важливою умовою дійсності покарання є послідовність у діях батьків: покарану дитину не треба тут же голубити. Навпаки, діти повинні відчувати, що їх погані вчинки обурюють батьків.

Дуже боляче сприймають діти, коли до покараної дитини батьки не розмовляють, залишають її на певний час без будь-якої ува­ги. Але таке покарання ефективно впливає лише тоді, коли діти звикли до постійної уваги, пестощів і турботливості батьків. Ефективним є позбавлення покараної дитини певної приємності.

Найменш ефективним є фізичне покарання. Фізичні покарання озлобляють дітей, обурюють, принижують їх гідність і виробляють вороже ставлення до батьків. Батьки, які застосовують фізичне покарання, не виховують, а лякають своїх дітей, виробляють у них неприємне почуття страху перед батьківською владою.

Leave a Reply