You are here: Home > Виховання дітей > Про основні методи виховання

Про основні методи виховання

Методами виховання педагогіка називає сукуп­ність засобів і прийомів, які застосовуються для впливу на дітей з метою вироблення у них стійких моральних переконань і навиків поведінки.

Універсальних методів виховання не може бути. Засоби впливу залежать від тієї мети, якої домагаються батьки. Не в усіх випадках можуть бути придатними одні і ті ж методи.

Головне полягає в то­му, щоб засоби впливу на дитину розвивали в ній активність, сві­домість і внутрішню необхідність у виконанні тих чи інших дій. Одним з основних методів морального виховання є умовляння.

Умовляння розраховане на те, щоб вплинути на свідомість ди­тини і довести їй, що погано, а що добре з точки зору людської мо­ралі. Переконливий вплив на свідомість і розум дитини дає мож­ливість зміцнювати в ній позитивні риси характеру і виробляти власні погляди на ту чи іншу поведінку.

Якщо дитина не розуміє, чого від неї вимагають і для якої мети, вона виконує вимоги до­рослих автоматично, під впливом почуття страху, не поділяючи цього своєю власною переконливістю.

Основними формами умовляння дитини має стати роз’яснення. Ефективність роз’яснення залежить від  авторитету батьків. Як­що батьки карають дітей при їх найменших провинах, якщо вони щоразу ображають їх за незначні помилки і промахи, то  слово таких батьків не матиме авторитету в очах дітей.

Часто  батьки кажуть: «Я вимагаю від тебе», «Я слухати не хочу твої доводи», «Роби так, як я сказав». Знаючи цей характер батьків, діти нама­гаються приховати від них свої життєві невдачі  і помилки, збіль­шують свою провину.

Це тому, що ніхто з дорослих   вчасно не роз’яснив їм помилковість поведінки, ніхто не допоміг зрозуміти суть помилки. Звичайно, легше примусити дитину виконати ту чи іншу дію силою батьківської влади, але таких батьків діти не пова­жають, а бояться їх, не йдуть до них за порадою і приховують від них свої вчинки.

Чимало   є випадків,  коли дитина, одержавши двійку, швидко її виправляє, бо переконливе, чуйне слово батьків викликає в неї почуття   совісті і честі, бажання виправити свій стан у навчанні.

Але немало є і таких випадків, коли дитину за першу двійку покарали, другу, третю вона приховала від бать­ків, а потім уже пізно стало виправляти таку   кількість двійок. Не можна діяти по відношенню до дітей методами погроз, образ і приниження їх гідності. Чуйне батьківське слово, вчасне роз’яс­нення і умовляння дадуть значно більше користі, бо вони виробля­тимуть у дітей власні переконання і погляди на речі.

Tags:

Leave a Reply