You are here: Home > Сад город > Зрошення садів і ягідників

Зрошення садів і ягідників

Плодові дерева негативно реагують як на недо­статню, так і надмірну вологість грунту (особливо в другу половину вегетації). Щоб підтримувати оптимальний режим вологості у кореневмісному шарі грунту (0,8—1 м), сад починають поливати в кінці травня — на початку червня.

Дерева пізніх сортів яблуні і груші поливають у Криму і Степу чотири-п’ять разів (по вересень включно), у Лісо­степу й на Поліссі — три-чотири рази (по серпень). Зрошення у пізніші строки стимулює ростові про­цеси, що призводить до зниження зимостійкості дерев.

У молодому саду воду подають у лунки по діаметру крони, у плодоносному — у борозни гли­биною близько 0,2 м або дощуванням.

У перші 2—3 роки після садіння при поливі під одне дерево дають по 3—5 відер води, а під • чотири-, шестирічні дерева — по 8—10.

У плодоносних садах поливна норма на 1 м2 площі саду становить на піщаних грунтах 40—50 л, легкосуглинкових — 50—60 л, важкосуглинкових — 70—80 л. У роки з посушливою осінню проводять вологозарядкові поливи (в листопаді), зволожую­чи грунт до глибини 1,5—2 м.

На ділянках з близьким заляганням ґрунтових вод, які містять значну кількість розчинних солей, пильнують, щоб поливні води не змикались з ґрун­товими, бо це може призвести до засолення.

Ягідні культури, коренева система яких розмі­щується у верхньому пересихаючому шарі грунту, поливають у всіх зонах республіки.

Найбільше потребують зрошення суниці. В ра­йонах Степу перший раз їх поливають перед цві­тінням, 2—3 рази —у період росту та достигання ягід, 2—3 рази — після збирання врожаю.

В Лісо­степу дають на 2—3 поливи менше. На Поліссі перший полив проводять у середині травня, дру­гий — на початку збирання ягід, третій — у середині серпня. Орієнтовна норма поливу — 2— З відра води на 1 м2.

Перший полив кущових ягідників у районах Степу проводять у середині травня, наступні з ін­тервалами 12—15 днів — у період росту і збиран­ня врожаю, після чого при потребі поливають ще один-два рази через 20—25 днів. У кінці листопа­да проводять вологозарядковий полив. У Лісостепу і на Поліссі кущові ягідники поливають протягом вегетації 2—3 рази. Орієнтовна норма поливу — З—4 відра води на 1 м2.

Дерева і ягідники краще поливати в другій по­ловині дня або ввечері. Слід пам’ятати, що холод­на вода може негативно впливати на рослини.

Leave a Reply