You are here: Home > Сад город > Заходи боротьби з шкідниками та хворобами винограду

Заходи боротьби з шкідниками та хворобами винограду

Під час садіння вибраковують і спалюють са­джанці, уражені бактеріальним раком.

Рано навесні до розпускання бруньок обприс­кують 4%-ною емульсією препаратів № ЗО, № ЗО а чи № ЗО с проти павутинних й галових кліщів.

У період розпускання бруньок — на початку росту пагонів при виявленні брунькового, повстя­ного та садового павутинного кліщів і виноград­ної листокрутки обприскують 0,9%-ною емульсією 10%-ного к. е. карбофосу.

Навесні, коли приріст пагонів досягне 0,2— 0,25 м, у вологу погоду обприскують 1%-ною бор­доською рідиною або 0,4%-ною суспензією полікарбацину проти мілдью з додаванням 0,6 % 10%-ного ізофену проти кліщів і оїдіуму, а при відсутності ізофену його замінюють 1 % колоїдної сірки або 0,5 % змочуваного порошку сірки.

Перед цвітінням обприскують проти мілдью 0,4%-ною суспензією полікарбацину з додаванням 1 % колоїдної сірки проти оїдіуму і 0,9 % 10%-но­го карбофосу проти кліщів.

У Криму і в зоні Степу, де виноград терпить від гронової та двовилітної листокруток, перше обприскування проводять через 10 днів після по­чатку льоту першого покоління гронової листо­крутки, друге — через 10—12 днів після поперед­нього, третє — через вісім днів після початку льо­ту метеликів другого покоління, четверте — через 8—10 днів після третього.

При цьому застосовують 0,1%-ний розчин 25%-ного к. е. ровікурту або 0,6%-ний розчин 10%-ного к. е. фозалону з додаванням 0,4 % полікарбацину проти мілдью і 1 % колоїдної сірки проти оїдіуму.

В північних райо­нах Степу і Лісостепу, де відсутні оїдіум, гронова і двовилітна листокрутки, обприскують тільки полікарбацином з інтервалами 12—14 днів, а у воло­гу погоду — через 8—10 днів.

Leave a Reply