You are here: Home > Косметика > Технологія вирощування часнику

Заходи боротьби з шкідниками та хворобами груш

Весна. Під час набубнявіння бруньок обприску­ють 3%-ною бордоською рідиною проти парші.

Сорти груш, які сильно уражуються цією хво­робою (Лісова красуня, Ільїнка та ін.), повторно обприскують 1%-ною бордоською рідиною на по­чатку розпускання бруньок.

Під час відокремлення бутонів дерева груші обприскують проти грушевої листоблішки, листо-гризучих гусениць, грушевого трача і грушевого галового кліщика 0,05%-ною емульсією 50%-ного к. е. анометрину-Н або 1%-ною емульсією 10%-ного трихлорметафосу-3 або 0,9%-ною емульсією 30%-ного к. е. карбофосу з додаванням 0,3 % хлорокису міді (проти парші).

Зразу після закінчення цвітіння обприскують проти парші, плодової гнилі та інших хвороб 0,4%-ною суспензією 80%-ного поліхому або 0,3%-ним хлорокисом міді з додаванням 0,9 % 10%-ного карбофосу або 0,1 % 25%-ного препара­ту ровіркурту проти грушевої листоблішки, кліщів та грушевого трача.

Літо. Через 10 днів після закінчення цвітіння обприскують 1%-ною нейтральною бордоською рі­диною проти парші і плодової гнилі.

На початку відродження з яєць гусениць яблу­невої плодожерки першого покоління дерева гру­ші обприскують проти яблуневої плодожерки і грушевої листоблішки 0,6%-ною емульсією 10%-но­го к. е. бензофосфату з додаванням 0,3 % хлор­окису міді проти парші та плодової гнилі.

Через 16 днів проводять обробку 0,1%-ною емульсією 25%-ного препарату ровікурту проти грушевої листоблішки, яблуневої плодожерки з до­даванням 0,4 % полікарбацину (проти парші) і 0,6% 10%-ного ізофену (проти кліщів).

Через 10 днів обприскують осінні та зимові сорти груші 0,6%-ною емульсією 10%-ного бензо­фосфату проти грушевої листоблішки, грушевої і яблуневої плодожерок з додаванням 0,3 % хлор­окису міді або поліхому проти парші.

На початку відродження гусениць яблуневої плодожерки другого покоління обприскують зимо­ві та осінні сорти груші 0,9%-ною емульсією 10%-ного к. е. карбофосу або 0,2%-ним розчином хлорофосу з додаванням 0,4% поліхому проти парші.

У Криму і Степу через 14 днів обробляють тільки зимові сорти 0,6%-ною емульсією 10%-ного к. е. бензофосфату проти яблуневої плодожерки і грушевої листоблішки.

Leave a Reply