You are here: Home > Сад город > Заходи боротьби з шкідниками та хворбами яблуні

Заходи боротьби з шкідниками та хворбами яблуні

Весна. На початку появи зеленого конуса де­рева, сильно уражені паршею, обробляють 3%-ною бордоською рідиною.

Під час розпускання бруньок дерева, заселені яблуневою міллю, яблуневим квіткоїдом, біланом жилкуватим, золотогузом і зимовим п’ядуном, обприскують 1%-ною емульсією к. е. трихлормета-фосу-3 з додаванням 0,3 % хлорокису міді проти парші і плодової гнилі.

Дерева, заселені яблуневим трачем, непарним і кільчастим шовкопрядами, листокрутками, по­пелицями та мідяницями, обприскують під час від­окремлення бутонів 0,05%-ною емульсією 50%-ного к. е. аномегрину-Н або 0,9%-ною емульсією 10%-ного к. е. карбофосу або 0,6%-ною емульсією 10%-ного к. е. бензофосфату з додаванням 0,3 % хлорокису міді проти парші, а на сортах яблуні, які сильно уражуються борошнистою росою, слід додавати 0,5 % змочуваного порошку сірки або 1 % колоїдної сірки.

Зразу після закінчення цвітіння обприскують 0,9%-ною емульсією 10%-ного к. е. карбофосу або 0,6%-ною емульсією 10%-ного к. е. бензофосфату (проти яблуневої молі, п’ядунів і трача) з дода­ванням 0,4 % полікарбацину (проти парші і пло­дової гнилі).

На сортах яблуні, що уражуються борошнистою росою, слід додавати 1 % колоїдної сірки чи 0,5 % порошку сірки, що змочується. Як­що в цей час температура повітря вище 19°, то для знищення гусениць листогризучих шкідників (яблуневої молі, кільчастого шовкопряда, золото-гуза та ін.) замість карбофосу та фозалону засто­совують біопрепарати лепідоцид у 0,15%-ній концентрації з додаванням фунгіцидів проти парші і борошнистої роси.

Дерева, заселені комоподібною щитівкою, через п’ять днів після цвітіння слід обприскати 0,9%-ним розчином 10%-ного к. е. карбофосу або 0,1%-ним розчином 25%-ного к. е. препарату ровікурт. В ос­танньому випадку додають 0,6% 10%-ного ізофе­ну проти кліщів.

У роки з великою кількістю опадів у травні через 10 днів після цвітіння сорти яблуні, які ура­жуються паршею, слід обприскати бордоською рі­диною з додаванням препаратів сірки на сортах Ренет Симиренка, Пепін шафранний, Джонатан, Бойкен та Айдаред (проти борошнистої роси).

Літо. На початку відродження гусениць яблу­невої плодожерки першого покоління обприскують дерева 0,6%-ним розчином 10%-ного к. е. бензо­фосфату з додаванням 0,4 % полікарбацину та 1 % колоїдної сірки (на сортах, які уражуються борошнистою росою) і 0,6 % 10%-ного к. е. ізофе­ну при наявності кліщів. В останньому випадку колоїдну сірку додавати не треба.

Через 16 днів після першої проводять другу обробку проти яблуневої плодожерки 0,9%-ним розчином 10%-ного к. е. карбофосу чи 0,2%-ним розчином хлорофосу з додаванням хлорокису міді або полікарбацину проти парші й колоїдної сірки чи змочуваного порошку сірки проти борошнистої роси.

15—20 червня на штамби плодоносних дерев накладають ловильні пояси для виловлювання гу­сениць плодожерки. Починаючи з кінця червня через кожні 8 днів пояси переглядають і знищують в них гусениць та лялечок шкідника.

Звичайно у Лісостепу проводять одне обприс­кування проти другого покоління плодожерки (че­рез 10 днів після виявлення перших порожніх оболонок лялечок у ловильних поясах). Дерева осінніх і зимових сортів яблуні обприскують емульсією з препаратів анометрину-Н, ровікурту, бензофосфату, карбофосу чи хлорофосу з додаванням препаратів сірки на сортах, які уражуються борошнистою росою.

У Степу, в Закарпатті та Криму осінні й зимо­ві сорти треба обробити третій раз через 14 днів після другого і четвертий через 14 днів після тре­тього обприскування препаратами карбофосу, бен-зофосфату чи хлорофосу.

П’ятий раз обприскують карбофосом тільки зимові сорти. Обробки карбо­фосом і хлорофосом припиняють за ЗО днів до зби­рання врожаю, бензофосфатом — за 40, анометрином-Н та ровікуртом — за 20 днів.

Після збирання врожаю знімають ловильні по­яси і знищують гусениць плодожерки в них.

Leave a Reply