You are here: Home > Косметика > Технологія вирощування часнику

Заходи боротьби з шкідниками та хворбами сливи

Весна. Під час висування бутонів обприскують проти червоної плямистості, клястероспоріозу та інших хвороб 0,3%-ною суспензією хлорокису міді з додаванням 0,9 % 10%-ного карбофосу або 1 % 10%-ного к. е. трихлорметафосу проти довгоноси­ків, листогризучих гусениць попелиці і сливового трача.

Через п’ять днів після закінчення цвітіння сливи обприскують 0,3%-ним хлорокисом міді про­ти кокомікозу й інших хвороб з додаванням 0,9 % 10%-ного к. е. карбофосу чи 0,2 % хлорофосу про­ти сливової товстоніжки, сливового трача, по­пелиць, казарки і розанової листокрутки.

Сади, заселені сливовою товстоніжкою, через 10 днів обробляють 0,2%-ним розчином хлорофосу з додаванням 0,3 % хлорокису міді проти кокомі­козу. Це обприскування буде ефективним і проти сливової плодожерки.

Літо. На ділянках з масовим розвитком плодо­жерок та кліщів через 16 днів після попереднього обприскування проводять обробку 0,6%-ною емуль­сією 10%-ного к. е. бензофосфату.

Проти другого покоління на пізніх сортах сливи застосовують емульсію карбофосу чи бензофосфату (чергуючи їх) 2 рази з інтервалом 14—16 днів.

Перший раз обприскують на початку відродження гусениць сливової плодожерки другого покоління — через 5 днів після початку масового льоту метеликів, який визначають за допомогою феромонних пас­ток, і другий раз через 14—16 днів після першого, але не пізніше як за ЗО днів до збирання врожаю при застосуванні карбофосу і за 40 днів при за­стосуванні бензофосфату.

Замість обприскування інсектицидами проти сливової плодожерки можна проводити дезорієнта­цію самців за допомогою спеціальних гумових кі­лець ПАК-1К, просочених синтетичним феромоном (речовина, подібна до тої, яку самки виділяють для приваблення самців).

Для цього в кінці цві­тіння сливи на кожному дереві вішають по одному кільцю ПАК-1К, а через 2 місяці — ще по од­ному.

Leave a Reply