You are here: Home > Сад город > Вирощувння суниць за новою технологією

Вирощувння суниць за новою технологією

Ця культура повсюдно весною відкриває ягідний сезон і першою починає плодоношення в новому саду, її плоди за наявністю вітаміну С займають друге місце після смородини, а за наявністю фолієвої кисло­ти перевершують практично всі культури саду, в зв’яз­ку з чим вони особливо корисні при лікуванні поліартри­тів (подагри) та інших захворювань, пов’язаних з надмір­ним відкладанням солей.

Починають закладати домашній сад з посадки ягід­них культур і в першу чергу — суниць. Вони не потребу­ють глибокого орного шару і легко розмножуються вко­ріненням розеток на місці.

Вирощування суниць за но­вою технологією, розробленою на Мліївській дослідній станції садівництва ім. Л. П. Симиренка, дає змогу одер­жувати врожай 70—120 ц/га ягід вже через 11 —12 міся­ців після посадки з крупністю кожної до 20—35 г і біль­ше.

Суть цієї технології полягає в тому, що суниці садять не розділеними на окремі рослини вусиками (фланця­ми) в червні-липні. Оскільки до цього часу на вусику вкорінюються 1—2 розетки, то його не розділяють на ок­рему розсаду. Вкорінена молода рослина протягом пер­ших 15—20 днів після посадки виконує роль маточної: від неї живляться через вусики невкорінені розетки.

При садінні з’єднаної між собою вусиками розсади рослини розміщують за прийнятими схемами: відстань між рядами — 50—60 см, а між рослинами в рядах — 10—15 см.

Вкорінені рослини садять у лунку, а невкорі­нені витягують впродовж ряду, приколюють біля розеток гачками до землі або присипають такі місця грунтом і добре заливають водою. Щоб не допустити підсихання рослин при транспортуванні, розсаду пакують в поліети­ленові мішки.

Протягом подальшої вегетації висаджених рослин (липень — жовтень) плантації поливають і прополюють.

До кінця вегетації всі рослини вкорінюются, добре роз­виваються, закладають щедрий урожай і дають від 5 до 20 кущів нової розсади.

Завдяки тому, що ягоди, вирощувані за цією техно­логією, крупні, продуктивність праці на збиранні вро­жаю підвищується в 2—3 рази.

Досліди і практика показують, що при будь-якій тех­нології розмноження кращу розсаду дають молоді рос­лини. Врожай плантацій, закладених розсадою з одно­річних кущів, значно вищий, ніж з рослин старшого віку. Виходячи з цього, в домашніх садах суниці краще всьо­го використовувати не більше двох років.

Після другого врожаю старі рослини треба викопати і залишити тільки нові, молоді вкорінені розетки. На нове місце суниці пе­ресаджують після збирання 3—4 урожаїв. При цьому одночасно замінюють помологічні сорти.

У першу вегетацію молоді рослини суниць нерідко ви­падають навесні від частих коливань температури. Особ­ливо терплять пізні і мілкі посадки. Вони неначе виштов­хуються на поверхню, їх корені підсихають і рослини ги­нуть.

Найдійовішим заходом проти випадання розсади суниць є її рання посадка (не пізніше вересня) з хоро­шим ущільненням грунту навколо рослин. Рано навесні виштовхнуті з грунту рослини заглиблюють, а затягнуті грунтом сердечка розсади піднімають. На місце тих, що випали, підсаджують нові рослини.

Як тільки зійде сніг, рослини підживлюють азотни­ми добривами з розрахунку 10—15 г на 1 кв. м. Особли­во необхідне підживлення, коли перед посадкою не вно­силися добрива. Якщо ж на 1 кв. м площі вносили 6— 8 кг органічних добрив, ЗО г фосфорних і 10—15 г калій­них, то весною першого року можна обійтися без піджив­лення.

Дія органічних добрив проявляється в живленні рос­лин, поліпшенні структури грунту і збереженні вологи від випаровування. Щоб зменшити втрати поживних речо­вин і пересихання грунту, органічні добрива бажано при­сипати землею.

Суниці дуже чутливі до вологості грунту. Тому про­тягом літа залежно від складу грунту і кількості атмос­ферних опадів бажано робити 3—4 поливи, добре зво­ложуючи кореневий шар грунту (200—300 куб. м води на 1 га).

Догляд за насадженнями суниць полягає в прополю­ванні, рихленні грунту, а на зиму — мульчуванні перегноєм, січкою, листям, торфом. Хорошому перезимуван-ню суниць сприяє снігозатримання.

Leave a Reply