You are here: Home > Косметика > Технологія вирощування часнику

Вирощування столових буряків

БУРЯКИ СТОЛОВІ. В Україні площа під столовими буряками становить близько 6 % усієї городньої площі. Споживають буряки у стравах, найчастіше в борщі, у вінегреті, як гарнір до м’ясних блюд; їх квасять, солять, сушать. Молоде листя також використовують на борщі та інші страви, на корм худобі свіжим або силосованим.

Оптимальна температура для росту й розвитку буря­ків коливається в межах +13—25 °С. Сходи буряків ви­тримують приморозки до —1—2 °С, а дорослі рослини — до —З °С; буряки добре зберігаються взимку.

Найкраще ростуть на чорноземах, а піщані грунти без удобрення непридатні. Гній безпосередньо під буря­ки вносять рідко, але на бідних грунтах вносять до 20— ЗО т/га. Добрі попередники для столових буряків: боби, квасоля, морква, петрушка, картопля, цибуля, часник, огірки, кабачки.

Оранку (перекопування) під буряки проводять на глибину 27—ЗО см, а весною шлейфують і боронують. Якщо грунт ущільнився, а плантація заросла бур’янами, допускається культивація на глибину 8—10 см.

Столові буряки позитивно відзиваються на внесення повного мі­нерального добрива до 60 кг/га діючої речовини. Хоро­шим добривом для буряків є попіл, особливо в поєднан­ні з фосфорними та калійними добривами.

Для підняття вологи до того шару грунту, де буде покладено насіння, а також для вирівнювання поверхні грунту проводять передпосівне коткування.

Буряки сіють рано, найкраще спеціальними буряко­вими сівалками однорядковим способом з шириною між­рядь 45 см, висіваючи по 12—15 кг/га схожого насіння. Як тільки позначаються рядки, проводять розпушуван­ня міжрядь ручними планетами або сапками.

Через 10— 14 днів після появи сходів рослини проривають у рядку на відстань 8—10 см. Водночас із прориванням або від­разу після нього вдруге розпушують грунт і знищують бур’яни.

Дальший догляд полягає в розпушуванні по­верхні грунту і дво-, триразовому підживленні: перший раз після проривання вносять азотні добрива з розра­хунку 10—15 кг/га і калійні по 15—20 кг/га діючої речо­вини, другий і третій рази — повне мінеральне добриво по 15—20 кг/га діючої речовини.

При ранньому весняному посіві буряки використову­ють з червня і до вересня, потім збирають увесь урожай.

При цьому не можна запізнюватись із збиранням, щоб буряки не попали під перші осінні приморозки, бо під­мерзлі при зберіганні взимку загнивають. Зібрані буряки швидко очищають від землі і відрізають гичку. Зберігають у сухих погребах чи в кагатах, у яких треба підтри­мувати постійну температуру від 1 до З °С тепла.

Leave a Reply