You are here: Home > Сад город > Розмноження ягідних кущів

Розмноження ягідних кущів

Кращий спосіб розмноження ягідних кущів — вегета­тивний, при якому всі одержані саджанці зберігають цін­ні показники того сорту, від якого вони походять.

Існує декілька способів вегетативного розмноження. Найбільш поширені такі: розмноження ягідних кущів здерев’янілими живцями; горизонтальними, дуговими і вертикальними відсадками; поділом куща і менш ефек­тивним у приватному секторі зеленим живцюванням.

Для розмноження рослим здерев’янілими живцями во­сени (кінець вересня) із здорових маточних кущів заго­товляють добре розвинуті однорічні пагони. Не придатні для заготівлі живці недорозвинуті, уражені склівкою (чорна серцевина на зрізі) або механічно пошкоджені па­гони. Заготовлені пагони одразу, ріжуть на живці дов­жиною 18—20 см, зв’язують у жмутки і ставлять на тиж­день у воду для кільчування. Вода при цьому повинна доходити до половини довжини вертикально поставлених живців. За цей час на нижньому зрізі з’являється біла тканина — калюс, а на деяких утворюються первинні ко­рені.

Саджають живці у жовтні, залишаючи па рівні грун­ту одну бруньку. Грунт добре зволожують і мульчують торфокрихтою, ялиновою хвоєю, мохом або іншими ана­логічними матеріалами. Навесні верхівкові бруньки про­ростають і до кінця вегетації, за умов належного догля­ду, виростають стандартні саджанці.

Щоб розмножити кущі горизонтальними відсадками, від маточних кущів восени або рано навесні відхиляють горизонтально до поверхні грунту і пришпилюють гачка­ми сильні однорічні прикореневі пагони.

З бруньок, роз­міщених на них, починають виростати нові пагони, які протягом періоду вегетації підгортають вологою землею декілька разів: вперше, коли вони досягнуть висоти 10— 12 см, далі — в міру росту. Восени відсадки відкопують, розрізають на окремі саджанці і сортують. Тих, які не досягли стандарту, знову садять у шкілку для дорощу­вання.

З метою розмноження вертикальними відсадками ма­теринський кущ дуже обрізають. При цьому видаляють старі гілки, а молоді та прикореневі пагони обрізають, залишаючи 3—4 бруньки.

Коли бруньки проростають і перетворюються в пагони, їх підгортають так само, як і при розмноженні горизонтальними відсадками. Далі все роблять так, як описувалося вище.

Розмноження кущових ягідників зеленим живцюван­ням зводиться до того, що влітку з маточних кущів заго­товляють напівздерев’янілі пагони поточного року, їх ви­саджують у теплиці, створюючи за допомогою туманоут-ворювальної установки відповідний мікроклімат.

Завдя­ки цьому зелені живці не гинуть, а укорінюються. Такий спосіб розмноження досить трудомісткий і тому дуже рід­ко застосовується у практиці садівників-аматорів.

Отже, добрі наслідки у присадибному та колективно­му садівництві дає тільки чистосортний вегетативно роз­множений садивний матеріал ягідних культур районова­ного та перспективного сортименту. Випадково придбані саджанці й рослини, одержані з насіння, не можуть га­рантувати високих і сталих врожаїв.

Leave a Reply