You are here: Home > Сад город > Плівкові теплиці

Плівкові теплиці

Останнім часом значно збіль­шилася площа плівкових розсадних теплиць. Це пов’я­зано з тим, що в них можна вирощувати дешевшу і ви­сокоякісну розсаду. Незважаючи на те, що весняні плів­кові теплиці менш довговічні, ніж зимові, вони ж і знач­но дешевші.

Принциповою відмінністю теплиць, у яких вирощу­ють розсаду для відкритого грунту, є створення умов для загартування рослин перед посадкою. Найкраще вони загартовуються, коли за 10—12 днів до посадки розсади з теплиць знімають не менш як ЗО % плівково­го вкриття.

Крім того, вентиляційні вікна розміщують із східної та західної сторін при орієнтації теплиць з пів­ночі на південь. Однак примусова вентиляція менш ефек­тивна для загартування розсади, ніж природна.

На присадибних ділянках поряд з одно- та двосхили­ми плівковими добре зарекомендували себе аркові теп­лиці. Ширина їх — 2,4—3,6 м, а довжина — 6—7,2 м. Ви­готовляють такі теплиці з металевих дуг. За основу слу­жать дерев’яні бруски (перерізом 10×10 см). Кінці дуг вставляють у внутрішні вирізи брусків і закріплюють скобами або планками. Вентилюють аркові теплиці че­рез торцеві двері.

Більшість плівкових теплиць стаціонарні, але буду­ють і нестаціонарні. На заводі збірних теплиць (м. Ант­рацит Луганської області) організовано випуск для го­родників плівкових теплиць площею 16—20 м2. Такі теплиці продаються в магазинах «Будівельник», «Госптовари» та ін.

Leave a Reply