You are here: Home > Косметика > Технологія вирощування часнику

Планування розміщення культур на ділянці

При складанні плану використання ділянки на­самперед визначають місця для будинку та інших господарських споруд. У садівницьких товариствах садові будиночки розміщують за єдиним планом.

При плануванні розміщення дерев треба вра­ховувати, що вони не повинні затіняти сусідні ді­лянки. Дерева на сильнорослих підщепах виса­джують не ближче 3 м від межі ділянки, а кущові ягідники — 1 м.

При цьому породи, які потребу­ють більшої кількості обробок хімічними засоба­ми захисту рослин (яблуня, груша, особливо зимових сортів), розміщують якнайдалі від бу­динку.

Ближче до нього висаджують кісточкові, горіх, виноград, ягідники, квіти. Для зручності виконан­ня основних робіт по захисту рослин від шкідни­ків і хвороб плодові породи в саду краще розмі­щувати окремо.

Дерева висаджують рядами. Для яблуні на сильнорослих підщепах відводять площу живлення 6—7X4 м, напівкарликових підщепах — 5×3—4м, карликових — З—4X2—3 м. Грушу на насіннєвих підщепах висаджують з площею живлення 5—бХ ХЗ—4 м, на айві — 4—5×2,5—3 м (а також біль­шість сортів вишні, сливи і персика), черешню і абрикос — 6X3—4м.

Залежно від грунтово-клі-матичних умов, сили росту сортів, систем форму­вання крони ці показники можуть дещо зміню­ватись.

Чорну смородину, порічки, аґрус висаджують біля меж ділянки з відстанню між кущами 1 м. Малину розміщують окремо, оскільки вона дає ба­гато кореневих паростків і може засмічувати на­садження.

Отже, на ділянці 0,04—0,05 га можна розмістити 5—6 дерев яблуні на сильнорослій під­щепі, 3—4 дерева груші і вишні, 2—3 черешні, по 1—2 дерева сливи, абрикоса і персика, 1 грецький горіх, 10 кущів чорної смородини, по 3—4 кущі аґрусу, порічок, винограду, обліпихи, по 1—2 кущі ліщини, чорноплідної горобини.

Крім того, треба посадити ЗО—40 кущів малини, 50—70 м2 суниці, а також заздалегідь передбачити місце для деко­ративних та деяких лікарських рослин.

Щоб мати більший набір сортів плодових де­рев, використовують слаборослі підщепи, застосо­вують щеплення в крону одного дерева кількох сортів, групуючи їх за строками достигання.

Leave a Reply