You are here: Home > Сад город > Перещеплення дерев

Перещеплення дерев

Молоді дерева зерняткових порід віком до б— 7 і кісточкових до 3—4 років можна перещепити за  один  раз.  При  підготовці  дерев  до  перещеп­лення деякі  зайві  гілки  в  кроні  видаляють.

Як правило, перещеплюють лише один ярус. Основні гілки  нижнього ярусу зрізають на  відстані 0,4— 0,6 м від штамба, провідник — вище їх рівня  на 0,25—0,3 м.

При перещепленні дерев кісточкових порід  для   поліпшення   зрощення   щеп   проводять сильне  омолоджувальне  обрізування,  щоб  стиму­лювати відростання молодих пагонів.

Перещеплю­ють  їх  шляхом   окулірування   в  липні  поточного року або копулірування в квітні наступного року. У плодоносних дерев яблуні і груші проріджують і  знижують   крону.   Можна   зберегти   два  яруси скелетних   гілок. Скелетні   гілки   першого   ярусу зрізають на  відстані   1 —1,2 м від стовбура, дру­гого — так, щоб вони підпорядковувались гілками першого ярусу  приблизно  на  відстані  0,4—0,6 м від їх основи.

На гілках першого ярусу перещеп­люють і гілки другого порядку, які вкорочують на 0,4—0,5 м від основи. В кроні нижче рівня гілок першого ярусу можна залишити кілька не перещеплених горизонтально розміщених гілок для плодо­ношення   (в майбутньому їх вирізають).

При  ви­конанні робіт по перещепленню дотримують такого правила:   спочатку   перещеплюють   стовбур   (про­відник)  і верхні скелетні гілки,   потім   розміщені нижче.

Догляд за деревами в рік перещеплення поля­гає в систематичному прищипуванні всіх і вида­ленні частини пагонів підщепи, щоб вони не при­гнічували росту пагонів прищепи.

Коли останні досягнуть 0,15—0,2 м довжини, необхідно до кож­ної гілки нижче місця щеплення підв’язати легкі кілочки завдовжки 0,8—1 м, до яких, у свою чер­гу, підв’язують новоутворені пагони прищепи, щоб запобігти їх обламуванню.

Обв’язку місця щеплення знімають у кінці вегетації (серпень). Кілоч­ки, до яких підв’язувались пагони прищепи, як правило, видаляють під час першого обрізування, але при потребі тримають два-три роки.

Наступ­ного року на кожній перещепленій гілці вибира­ють один з найбільш вдало розміщених і сильних пагонів для подовження гілки, вкорочуючи його на 0,5—0,6 м від основи. Решту пагонів обрізають на 0,25—0,3 м. У подальшому шляхом пінцирування та обрізування їх перетворюють у плодові гілоч­ки.

На пагонах, залишених для подовження ске­летних гілок, формують гілки другого порядку і обростаючу деревину.

Перещеплені дерева обрізують і формують за тими ж принципами, що й молоді насадження, видаляють пагони-конкуренти, проріджують, під­порядковують гілкиВ.

Вирізають на кільце пагони підщепи. Якщо на товстих гілках прищеплено по кілька живців, на 2—3-й рік вибирають для паго­на подовження гілки кращий з приростів. Інші вкорочують на бокове розгалуження або вирізають зовсім.

Tags:

Leave a Reply