You are here: Home > Сад город > Грунти, грунтосуміші для вирощування розсади

Грунти, грунтосуміші для вирощування розсади

ГРУНТИ, ГРУНТОСУМІШІ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ. В спорудах закритого грунту використову­ють грунти і грунтосуміші з високим вмістом поживних речовин, доброю повітропроникністю, вбирною здатніс­тю й оптимальною реакцією ґрунтового середовища.

Вони повинні бути чистими від збудників хвороб, шкідників і бур’янів та зберігати водостійку структуру протягом вегетаційного періоду. Вміст органічної речовини в них має бути 10—15 %.

При вирощуванні безгорщечкової розсади в плівко­вих теплицях, на чорноземних грунтах відпадає потреба використовувати насипний грунт.

Тому в таких теплицях покращують водно-фізичні властивості природних грун­тів. За даними Українського науково-дослідного інститу­ту овочівництва і баштанництва, оптимальні параметри водно-фізичних властивостей грунту для вирощування безгорщечкової розсади такі: об’ємна маса — 0,8— 1 г/см3, загальна шпаруватість — не нижча 60 %, дріб-ногрудочкова структура (розмір агрегатів — від 3 до 5 мм), легкосуглинистий або супіщаний механічний склад.

Збільшення об’ємної маси грунту понад 1 г/см3 затримує ріст розсади, а зменшення її до 0,35 г/см3 сприяє зростанню висоти розсади, маси кореневої систе­ми і надземної частини.

Для поліпшення водно-фізичних властивостей і родю­чості грунту вносять підвищені дози добрив. Так, восени під оранку або перекопування грунту вносять по 200— 250 кг на 10 м2 гною, торфу, а при необхідності—-міне­ральні добрива і вапно.

Якщо грунт готують для виро­щування розсади помідорів, то замість гною вносять на 10 м2 80—100 кг перегною і 200—250 кг торфу.

При від­сутності торфу його заміняють солом’яною січкою (наси­пають шаром 1,5—2 см), тирсою хвойних порід та інши­ми розпушувальними матеріалами. Оптимальна товщи­на поживного шару повинна становити 5—10 см.

Для вирощування розсади в парниках, стелажних теплицях та для пікіровки сіянців готують грунтосуміші.

Основними компонентами для виготовлення грунтосумі­ші є: свіжа дернова земля, перегній, торф, листяна зем­ля, тирса, пісок та ін. При виборі компонентів урахову­ють природно-кліматичні умови та особливості культури, розсаду якої будуть вирощувати.

Leave a Reply