You are here: Home > Сад город > Господарські будівлі для утримання худоби та птиці

Господарські будівлі для утримання худоби та птиці

Господарські будівлі для утримання худоби та птиці, враховуючи санітарно-гігієнічні ви­моги, треба розміщува­ти обов’язково окремо від жилого будинку в глибині садибної ділян­ки, на відстані 12 — 15 метрів від житла.

Найбільш доцільним є групування споруд для худоби і птиці на господарському подві­р’ї, яке повинно мати огорожу, що відокрем­лює його від інших частин садиби. В цьо­му разі худоба не буде псувати зелені насад­ження та забруднювати ту частину території са­диби, що прилягає до будинку.

Рядом з господар­ським подвір’ям, що зви­чайно межує з городом, треба розмістити гноє­сховище, компостні ку­пи, вбиральню, а також навіс чи закрите примі­щення для зберігання грубих кормів, соломи та палива.

Колодязь треба копа­ти на відстані не менш як 20 метрів від примі­щення   для   худоби   та вбиральні.      Найбільш доцільно     розміщувати його   на межі  з  сусід­ньою    садибою.     Льох для  зберігання   городи­ни    потрібно    будувати недалеко від жилого бу­динку або під будинком.

У південних районах України на садибній ділянці слід збуду­вати також літню кухню. Розміщувати її на подвір’ї треба недалеко від будинку та льоху, в такому місці, щоб господарка, готуючи страву, могла наглядати за будинком та господарським двором.

Щоб захистити місце, де порається господарка, від негоди, треба над літньою кухнею зробити навіс. На садибі бажано збу­дувати в садку, недалеко від літньої кухні, також невеличку альтанку, оповиту виткою зеленню, де в літню спеку можна від­почити і навіть пообідати, особливо, якщо при будинку немає веранди.

Крім цього, дуже корисним для сім’ї є також влаштування на садибі літнього дуц у, який можна легко зробити, встановивши зви­чайну бочку на 4 стовпах. Літній душ треба робити недалеко від колодязя, щоб зручно було наливати (чи накачувати ручним на­сосом) воду в бочку.

Крім доцільного планування садиби та правильного розміщен­ня споруд, дуже важливим з санітарно-гігієнічного погляду є також благоустрій ділянки, тобто відведення дощової води від жи­лого будинку та з подвір’я, створення брукованих доріжок з ка­меню, цегли, шлаку тощо, що зв’язують житло з вулицею та гос­подарським двором, створення таких парканів, які захищають зелені насадження, квітники і город від худсби, тощо.

Мінімальні заходи по благоустрою садиби дають можливість додержувати чистоти на подвір’ї, і завдяки цьому менше заноситься в хату бруду.

Tags:

Leave a Reply