You are here: Home > Сад город > Формування крони персика

Формування крони персика

Щоб   забезпечити   добре   освітлення крони, персик вирощують у формі вази з 3—4 ос­новними гілками крони. У південних районах ви­діляють штамб заввишки 0,4—0,5 м, вище якого з відстанню 0,1—0,2 м одна  від одної закладають скелетні гілки.

В районах Лісостепу і Полісся пер­сик формують  без штамба  у формі куща. Цент­ральний провідник вище верхньої гілки вирізають. На 3—4-й рік дерева починають плодоносити.

При обрізуванні   однорічні  прирости   на   гілках   прорі­джують  так,   щоб   вони   залишалися   по  довжині гілки на 0,08—0,1  м один від одного. Після про­ріджування один такий приріст обрізають на за­міщення,   а   наступний — на   плодоношення,   при­чому перший вкорочують на 2—3 бруньки від ос­нови, а другий — на 8—10 груп плодових бруньок. На  гілках  заміщення  розвиваються  2—3  пагони.

Наступного року нижні з них також сильно вко­рочують на заміщення, а верхні обрізають на пло­доношення. Обрізування персика проводять у фазі відокремлення   бутонів,   коли   вже   видно   ступінь підмерзання бруньок.

Tags:

Leave a Reply