You are here: Home > Сад город > Формування і обрізування винограду

Формування і обрізування винограду

Віялове безштамбове формування. Широко за­стосовується в зоні укривного виноградарства. У площині ряду розміщують 3—5 рукавів (гілок, що відходять від штамбу) різної довжини.

Рукави закінчуються ріжками (вкороченими дворічними стеблами), що несуть плодову стрілку (однорічне стебло), обрізану на 5—12 вічок (вічко — група бруньок, вкритих загальними лусками) та сучок заміщення (однорічне стебло, обрізане на два-три вічка).

На плодових стрілках і сучках розвиваю­ться пагони, що використовуються для одержання врожаю і дальшого формування куща.

Сучки заміщення обов’язково розташовують нижче плодової стрілки. Плодові стрілки, що від-плодоносили, щороку видаляють, а на минулоріч­ному сучку заміщення з двох кращих лоз створю­ють нову плодову ланку — сучок заміщення і пло­дову стрілку.

У перший рік під час садіння пагони на са­джанцях обрізують на 2—3 нижніх вічка. Навесні другого року, якщо на кущі розвинувся один пагін, його обрізують на 3—4 вічка, два пагони — на 2— З вічка кожний. При наявності 3 пагонів 2 з них використовують для формування рукавів потріб­ної довжини, а 3-й обрізують на 2—3 вічка, з 4 сильних пагонів формують рукави.

На 3-й рік на кущах з чотирма нормально роз­виненими пагонами формують рукави, довжина яких не повинна перевищувати половину відстані між кущами в ряду. На рукавах залишають по З—4 верхніх вічка, а нижні видаляють. Якщо на кущі немає такої кількості сильних пагонів, то з 2—3 найбільш розвинених формують рукави, а 1—2 обрізують на 3—4 вічка для майбутніх ру­кавів.

Навесні 4-го року на рукавах формують плодо­ві ланки, а пагони, залишені на рукави, обрізують на відповідну довжину.

Високоштамбове кордонне формування застосо­вується в неукривній зоні, а також при вирощу­ванні морозостійких сортів винограду.

У перші 1—2 роки вирощують вертикальний штамб заввишки близько 1,2 м. Для цього в пер­ший рік обрізають саджанці на 2 вічка, а з 2 пагонів, що виростають з них, лишають 1 кращий. Цей пагін підв’язують до кілка, і коли він переви­щить висоту майбутнього штамба на 0,1—0,15 м, його прищипують.

Видаляють усі пасинки, за ви­нятком двох верхніх. З них і формують 2 кордон­ні рукави, спрямовані у протилежні боки. Навесні 3-го року ці рукави обрізують на довжину, що до­рівнює половині відстані між кущами в ряду. На  рукавах через 0,25—0,3 м формують ріжки, а на ріжках — плодові ланки.

При сильному рості і своєчасному встановленні   шпалери   формування   завершують   за чотири-п’ять років.

Вертикальний кордон. Застосовують при виро­щуванні винограду без укривання на зиму біля стін будинків, парканів, при створенні алей. Са­джанці висаджують залежно від сили росту сор­ту та умов живлення на відстані 1,5—2 м один від одного.

У перший рік вирощують один сильний пагін, підв’язуючи його вертикально до кілка 3—4 рази Г на літо. Навесні другого року цей пагін обрізують на 8—10 вічок, з яких три верхніх лишають, а ін­ші  видаляють.

Пагін,   що   виростає   з   верхньої бруньки, підв’язують вертикально, а 2 інші, спря­мовані   у   протилежні   боки,— під   кутом   45°.   На третій рік вертикальний пагін обрізають на 6—8, !   а інші два — на 2—3 вічка. Це майбутні ріжки, на   яких   будуть   сформовані   плодові   ланки.

На вертикальному пагоні знову видаляють вічка, крім З  верхніх.   Таке   формування   продовжують,  доки кущ не досягне необхідної висоти. Замість ріжків можна формувати рукави різної довжини.

Для одержання щорічно високих врожаїв доб­рої якості кущі шляхом обрізування навантажую­ться певною кількістю здорових вічок.

Tags:

Leave a Reply