You are here: Home > Сад город > Догляд за садом влітку

Догляд за садом влітку

В травні, відразу ж після цвітіння яблуні, груші і сливи обприску­ють проти парші, монілії, яблуневої молі, листокруток, пильщиків, попелиць та інших хвороб і шкідників хлорокпсом міді або цинебом 0,5%-ної концен­трації в суміші з хлорофосом (0,2%) або метафосом чи карбофосом (0,3%).

Абрикоси і персики обприскують при появі попелиць або листогрп-зучих гусениць 0,3%-ною емульсією метафосу або 0,2%-ною фосфаміду.

Коли сума цих температур в зонах Полісся і Лісо­степу УРСР досягне 224°, а в степовій зоні — 190°, починається вихід мух із грунту. Від початку виходу мух підраховують ефективні температури по­вітря. Коли сума температур становитиме 67°, дерева обприскують.

В кінці травня в районах, де сума ефективних (вище 10°) темпера­тур повітря досягне 200—205°, проводять перше обприскування слив, а при сумі температур 230° — яблунь та груш проти сливової та яблуневої плодо­жерок 0,2%-ним розчином хлорофосу або 0,3%-ною емульсією метафосу чи карбофосу.

Для одночасної боротьби з паршею та іншими грибковими хво­робами ці препарати застосовують в суміші з хлорокпсом міді або цинебом в концентрації 0,5% (50 г на 10 л рідини). Виявляють ходи гусениць чер­виці в’їдливої і затруюють 1%-ним розчином хлорофосу, 10%-ною пастою ДДТ або 20%-ною суспензією 30%-ного порошку ДДТ.

В червні провадять перше обприскування проти сливової та яблу­невої плодожерок, якщо воно не було зроблене в травні. Повторно обпри­скують яблуні і сливи через 14—16 днів. Груші проти грушевої плодожерки обприскують тими ж препаратами, коли сума ефективних температур (ви­ще 10°) становитиме 400°.

Ще два рази обробляють з інтервалами 10—12 днів. + В середині червня на стовбури дерев накладають ловильні пояси, з яких регулярно через кожні 8—10 днів вибирають і знищують гусінь і ля­лечки яблуневої плодожерки.

В Закарпатській та Чернівецькій областях в середині червня в пері­од масового відродження личинок каліфорнійської щитівки сади обприску­ють 0,3%-ною емульсією метафосу або 6%-ною суспензією вофатоксу.

В липні зимові та осінні сорти яблуні в Степу та південно-східній частині Лісостепу обприскують проти яблуневої плодожерки через 12— 14 днів після попередньої обробки та ще двічі з інтервалами 12—14 днів.

На Поліссі та в західному Лісостепу обприскують дерева проти другого поко­ління плодожерки в тому разі, якщо до кінця другої декади липня сума ефективних температур перевищить 500°.

Обробляють сади отрутохіміка­тами через 8—10 днів після того, як сума ефективних температур досягне 650° (або через 10 днів після початку льоту метеликів другого покоління) і повторно через 12—14 днів 0,2%-ним розчином хлорофосу або 0,3%-ною емульсією метафосу чи карбофосу.

Через кожні 8—10 днів оглядають ловильні пояси, вибирають і знищу­ють гусениць і лялечок яблуневої плодожерки. Регулярно збирають пада­лицю, вивозять її з саду.

Вишні і черешні після збирання врожаю обприскують проти коко-мікозу 1%-ною бордоською рідиною, а при появі вишневого пильщика дода­ють 0,7% 30%-ного порошку ДДТ (70 г на 10 л бордоської рідини).

В серпні в південних областях України в садах, сильно заселених червицею в’їдливою, проти молодих гусениць неплодоносні сади та дерева ранніх строків достигання плодів після збирання врожаю обприскують 0,8%-ним розчином хлорофосу або 1,2%-ною емульсією фосфаміду.

Регулярно збирають падалицю, вивозять її із саду і знищують або ви­користовують для господарських потреб.

Через кожні 10 днів оглядають ловильні пояси і знищують в них гусінь і лялечки плодожерки.

Leave a Reply