You are here: Home > Сад город > Боротьба з шкідниками і хво­робами садових і ягідних культур

Боротьба з шкідниками і хво­робами садових і ягідних культур

Весна — чи не найнапруженіша пора в боротьбі з шкідниками і хво­робами садових і ягідних культур. Від того, наскільки успішно ви проведете профілактичні заходи по знищенню їх осередків рано навесні перед розпусканням бруньок, а також зразу ж після відцвітання рослин, залежить величина урожаю плодів і ягід та його якість.

Весняні профілактичні заходи по запобіганню пошкоджень плодових і ягідних культур шкідниками і хворобами можна умовно розділити на три етапи: ранньовесняний, коли шкідники і збудники хвороб знахо­дяться в стані спокою і ще не наносять пошкоджень.

Заходи спрямовані на знищення цих осередків;

період набрякання і розкривання бруньок (зелений конус), коли шкідники виходять з місць зимівлі, але ще слабкі, своєчасно проведені заходи сприяють знищенню основної маси збудни­ків, які не вдалось знищити взимку та в ранньовесняний період; вису­вання бутонів (білий бутон) — в цей час знищують шкідників, які по­шкоджують бутони і квітки.

Під час цвітіння категорично заборо­няється застосування хімічних засобів, можна ставити лише ловчі пояси, струшувати квіткогризи, оленку, малинового довгоносика. Відра­зу ж після відцвітання дерев настає період інтенсивної боротьби з яблуневою міллю, плодожеркою та багатьма іншими злісними шкідни­ками, що пошкоджують молоде листя і зав’язь. Це перехідний період між весняними і літніми заходами.

У ранньовесняний період, якщо не встигли цього зробити взимку, зберіть і спаліть гілочки з яйцекладкою кільчастого шовкопряда, павутинні гнізда з сухим листям, де зимує гусінь золотогуза, білана жилкуватого, муміфіковані (висохлі) плоди — вогнище збудників бага­тьох грибних захворювань.

У цей же час очистіть штамб і гілки від відмерлої кори, обчистки спаліть, а гілки побіліть розчином свіжогашеного вапна. Цим ви знищите яйця червоногалової попелиці, щитівок, несправжньощитівок, гусінь яблуневої плодожерки, плодових довгоносиків та листовійок.

Слід також зрізати і спалити пошкоджені і ослаблені гілки, в яких можуть зимувати личинки склівки, стеблової галиці та інших шкід­ників і хвороб.

Осередком борошнистої роси можуть бути почорнілі, закарлючені і підсохлі пагони аґрусу, смородини і порічок, їх також потрібно зрізати і спалити.

Якщо ви побачите на пагонах смородини бруньки, що ніби розрослись, роздулись — знайте, що в них чекають весни кілька тисяч самок брунько­вого кліща.

Мало того, що сам кліщ завдав великої шкоди, він ще й пере­носить на інші рослини небезпечну хворобу смородини — махровість. Тому роздуті бруньки зривайте і знищуйте, а якщо пошкодження сильне, то вирізайте пагони. З пошкоджених кущів не слід заготовляти живці для розмноження.

Після того, як середньодобова температура повітря стане переви­щувати 5 °С, настає пора першого обприскування дерев і чагарників. Не слід захоплюватись хімічними засобами боротьби і застосовувати їх «на всякий випадок».

Лише після ретельного огляду саду і підрахунку зимуючих форм збудників, якщо ви впевнились, що без отрутохімікатів не обійтись — починайте обприскувати дерева. Зауважимо, що для за­хисту рослин в особистих підсобних господарствах можна застосовувати лише дозволені препарати з дотриманням запобіжних заходів.

Підкрес­лимо також, що універсального хімічного засобу, який би міг знищити усі зимуючі форми шкідників і хвороб, немає. Тому слід застосовувати препарати, що діють не на один, а на групу збудників хвороб або готувати їх суміш.

Першу обробку бажано провести нітрафеном (200—300 г на 10 л води) проти яєць кліщів, мідяниць, попелиць, щитівок, несправжньощи­тівок, листовійок, а також парші та плямистості.

Одночасно, якщо грунт підсох, обприскуйте його сумішшю роз­чину сечовини та хлористого калію (відповідно 1500 і 1000 г на 10 л води). Це сприятиме не лише доброму підживленню рослин, а й зни­щенню збудників парші, що знаходяться на частинках грунту та на опалому листі.

Якщо дерева були дуже уражені різними грибними хворобами, а та­кож при наявності на штамбах моху та лишайників обприскайте їх залізним купоросом (500 г на 10 л води).

У тих випадках, коли на деревах крім парші, немає інших збудників, замість нітрафену, вико­ристайте розчин бордоської рідини (300—400 г мідного купоросу і стільки ж вапна на 10 л води). Після обробки цим розчином гілки стають голубими, а тому її називають голубим обприскуванням.

Для боротьби з паршею можна також застосувати хлорокис міді (ЗО—40 г); полікарбацин (40 г) або поліхом (40 г на 10 л води).

У перші теплі дні для знищення осередків збудників грибних хвороб суниці також обробіть нітрафеном (200 г на 10 л води). Цей препарат діє як гербіцид, а тому з обробкою ним не слід зволікати. Можна також обприскати бордоською рідиною (по 300 г купоросу і вапна на 10 л води).

Під час набрякання і на початку розкривання бруньок (зелений конус) рано вранці струсіть жуків яблуневого квіткогриза на плівку або брезент, заздалегідь розстелені під деревами. В основі штамба слід також накласти ловчі пояси, просочені хлорофосом.

У цей же період обприскуйте дерева бордоською рідиною (по 300 г мідного купоросу і вапна на 10 л води) проти парші, якщо раніше-не встигли обробити нітрафеном.

Якщо виявили великі запаси листогризучих (білана жилкуватого, золотогуза, кільчастого шовкопряда, п’ядуна, листовійок, яблуневої молі і яблуневого квіткогриза) та листосисних (попелиць, мідяниць, кліщів) шкідників, з появою перших листочків обробіть дерева карбофо­сом (100 г на 10 л. води).

При наявності на деревах лише сисних шкідни­ків можна обмежитись застосуванням нешкідливого мильного розчину (200—400 г господарського мила на 10 л води), настоєм або відваром тютюну (400 г). Якщо в попередньому році сильно докучав сливовий трач, дерева в період обособлення бутонів обробіть триметафосом-3 (10—20 г) і також струшуйте шкідників в хмарну погоду на підстелену плівку.

Колоїдну сірку (50—100 г на 10 л води) застосовують для обприску­вання дерев груші при сильному їх заселенні галовим кліщем та кущів смородини бруньковим кліщем і уражені махровістю.

Для знищення аґрусової вогнівки землю під кущами в період роз­пускання бруньок вкрийте щільним матеріалом (плівкою або толем), по їх краях насипте грунт. Укриття зніміть після відцвітання аґрусу.

Увага! Навіть при дуже обережному обприскуванні розчини отруто­хімікатів вітром відносяться вбік і можуть попадати на овочі, суниці та квіти. Щоб цього не сталось, під час обприскування накрийте їх плівкою, яку після обробки обережно зніміть, винесіть за межі грядок і ретельно вимийте.

Tags:

Leave a Reply