You are here: Home > Рибна кулінарія > Морожений і варено-морожений рибний фарш

Морожений і варено-морожений рибний фарш

Останнім часом у торговельну мережу надходить новий вид рибної сировини — морожений рибний фарш, його виготовля­ють на суднах з щойно вилов­леної риби. Фарш — високоякісний напівфабрикат, його можна широко використовувати в домашніх умовах.

Фарш готують з двох груп риби: з минтая або з морського рибного дріб’язку різних порід, а та­кож із риби з складною конфігурацією тушки.

У торговельну мережу надходить рибний фарш морожений ірибний фарш морожений особливий. Останній характеризується тим, що в технологію його виробництва включено промивання, за допо­могою якого з м’язової тканини риби видаляється значна частина водорозчинних білків, мінеральних солей та інших речовин, в результаті чого фарш втрачає специфічні рибний запах і смак.

З рибного мороженого фаршу готують різнома­нітні січені вироби, пельмені, рибні пироги, фарши­ровану рибу та багато інших кулінарних виробів.

Цей  продукт  за  своєю структурою тонкоподрібнений, за  консистенцією щільний і пружний, за хімічним складом — джере­ло повноцінних, добре засвоюваних тваринних біл­ків, жирів, вітамінів і мінеральних речовин.

Введення у варено-морожений фарш різних сма­кових наповнювачів, прянощів і приправ дає мож­ливість значно різноманітити асортимент. У даний час освоюється виробництво різних видів фаршу: Любительський, Пікантний, Приємний, Ароматизо­ваний, Делікатесний.

Tags: ,

Leave a Reply