You are here: Home > Народна медицина > Штучне припинення вагітності

Штучне припинення вагітності

Багато жінок помилково вважають, ніби штучне припинення вагітності, зроблене досвідченим спеціалістом у лікарні, зовсім нешкідливе і ніяк не відбивається на здоров’ї. Це невірно.

Кожний аборт, навіть зроблений вдало, сам собою є грубим порушенням нормального фізіологічного процесу і завдає великої шкоди орга­нізмові .

Тим більш небезпечний аборт при першій вагітності: він може назавжди позбавити здорову жінку радості материнства, зруйну­вати її сім’ю.

Під час штучного аборту лікар вводить у матку  хірургічний інструмент, намацує  ним плідне яйце, руйнує   і   видаляє його. Операція майже повністю провадиться всліпу, тому можуть стати­ся різноманітні ускладнення. Не виключено, що навіть кваліфіко­ваний спеціаліст може поранити тканину матки, яка під час вагіт­ності особливо багата кровоносними судинами.

Найбільш серйоз­не ускладнення — прорив матки, тобто утворення наскрізної рани. Іноді можуть виявитись пошкодженими також сусідні внутріш­ні   органи — сечовий   міхур,   кишки.

Коли аборт роблять жінці, яка в минулому вже багаторазово зазнавала цієї операції, то й небезпека поранення матки збільшує­ться. Чим більше абортів жінка зазнала, тим більше рубців на стінці матки і тим легше поранити слизову оболонку, — в резуль­таті різноманітні жіночі хвороби, безплідність, передчасні роди, викидні.

В деяких випадках, при невдалому аборті, в матці залишаються часточки плоду. Це призводить до кровотечі, підвищується темпе­ратура, жінку морозить, загальний стан її погіршується. Доводить­ся повторювати операцію.

При аборті зростає небезпека внести інфекцію і викликати запалення матки. Запальні захворювання слизової оболонки матки часто призводять до того, що жінка в дальшому хоч і буде вагітною, але стати матір’ю не зможе, тому що у неї відбуваються самовільні викидні.

Після аборту часто порушується регулярність менструацій, іноді вони відсутні тривалий час або навіть зовсім припиняються, а це призводить до передчасного старіння.

Особливо небезпечні аборти, які роблять недосвідчені люди в антисанітарних умовах, недостатньо обеззараженими інструмента­ми. Найчастішою причиною смертельного кінця або тяжких усклад

лень при аборті буває зараження крові, сильна кровотеча   яку ніяка «бабка» зупинити не може.

Отже, аборт може завдати великої шкоди жінці. Це серйозне хірургічне втручання. Тому не слід приймати поквапливого рішення про аборт, рискувати без крайніх поважних причин своїм здо­ров ям, життям, щастям материнства.

Після аборту відновити статеве життя можна лише тоді коли пройдуть чергові менструації, інакше можна завдати шкоди здо­ров ю жінки.

Tags:

Leave a Reply