You are here: Home > Косметика > Технологія вирощування часнику

Фактори риску виникнення злоякісних пухлин

Якими факторами найчастіше зумовлюється виникнення злоякісних пухлин? Спостерігається певна залежність появи цього захворювання від різних кліматичних, професійних факторів, від шкідливих звичок, особли­востей харчування.

Наприклад, там, де постійно споживають надто га­рячу їжу і напої, часто хворіють на рак стравоходу. Чимало матеріалів свідчать, що аборти сприяють виникненню пухлин молочної залози.

З курінням пов’язують чимало різних захворювань у людини, в тому числі рак легень. Які ж саме речовини, що містяться в тютюні, здатні ви­кликати злоякісні пухлини? Дослідами встановлено, що 25% об’єму диму всіх тютюнових виробів становить етилен.

Дим сигарет містить окису ети­лену вдвоє-втроє більше, ніж дим цигарок, хоча б вони були виготовлені з тютюну одного сорту. Це пояснюється тим, що умови горіння тютюну в ци­гарках і сигаретах різні. Температура горіння в цигарці — 400—500° (при затяжці), а в сигаретах вона досягає 650—800°.

Окис етилену, як відомо,— сильна мутагенна і канцерогенна (тобто здатна викликати ракові захворювання) речовина.

Виявлено також, що сигарети вітчизняного виробництва містять менше окису етилену, ніж багато які імпортні. Пояснюється це тим, що в багатьох західних країнах для прискорення процесу ферментації тютюну як каталі­затор до кожної тонни його додається 400—500 г окису етилену.

Отже, запалена сигарета в губах курців — це мікрозавод по виробни­цтву з тютюну окису етилену, який вдихається легенями. Як показала ста­тистика, серед хворих па рак легень любителів сигарет набагато більше, ніж тих, хто палить цигарки.

У згубній дії тютюну на здоров’я на власному досвіді переконалось багато людей. Справді, різні захворювання нервової та серцево-судинної си­стеми часто е наслідком куріння. У багатьох любителів тютюну спостерігає­ться підвищення кров’яного тиску, болі в ділянці серця, нервові явища, зокрема такі, як підвнщ(,.І’а збудливість, незрозумілі приступи болів у різних органах, іноді ослаблення зору.

Куріння, почате в юнацькі роки, завжди різко ослаблює організм, зни­жує його опірність різним інфекційним захворюванням, погіршує перебіг усіх захисних процесів.

Кинути куріння найкраще одразу після того, як прийняли таке рішен­ня, а не в «розстрочку». Часто люди намагаються відвикнути від тютюну, поступово знижуючи денну кількість цигарок,— цей шлях набагато важчий і триваліший.

У деяких, особливо легко збуджуваних людей, в перші дні відвикання від тютюну можуть з’явитись слабкість, млявість, неуважність, нерідко стає тривожним сон. Але такий стан триває не більш як 3—4, максимум — 5— 6 днів.

У подібних випадках лікар може допомогти призначенням снотвор­них, серцевих, заспокійливих або тонізуючих засобів. Іноді слизову оболонку рота змазують розчішами, що мають в’яжучу дію. Після цього людина, закуривши, замість смаку тютюну відчуває тільки нудоту. Завдяки цьому пом’якшується гострота періоду відвикання.

У переважної більшості курців процес відвикання від тютюну не такий вже й «бурхливий» характер і триває лише 2—3 дні.

Людина, яка твердо вирішила не курити, вже через тиждень-другпй починає почувати себе краще, стає бадьорішою, свіжішою, у неї поліпшує­ться апетит, з’являється врівноваженість, хороший настрій. Самопочуття поліпшується ще й від великого внутрішнього задоволення: спромігся по­долати шкідливу пристрасть, зміцнив волю.

Leave a Reply