You are here: Home > Лікарські рослини > Способи використання лікарських рослин

Способи використання лікарських рослин

Дія рослини на організм може бути неоднако­вою і залежить від особливостей стану здоров’я людини. В той же час помічено, що кожна рослина має свої особ­ливості дії на різні органи або їхні функції. Крім того, в народі вважають, що дія однієї рослини менш ефектив­на, ніж при поєднанні кількох рослин, взятих з однієї і тієї самої групи їх.

На базарах і тепер можна зустріти жінок, дідусів, які торгують місцевими та привозними лікувальними росли­нами. Матеріали і поради деяких з них певною мірою можуть заслуговувати на увагу дослідника. Рослини звичайно групують на шлункові, серцеві, апетитні, пе­чінкові, жовчні, нервові, ниркові, ранові, такі, що чис­тять кров, легені, простудні, жіночі і т. д. А якщо поку­пець викликає у продавця співчуття, то останній охоче запропонує кілька рослин для суміші і зробить це не тільки з комерційних міркувань.

Цим можна пояснити те, що скрізь, де йдеться про боротьбу із стійким і тривалим захворюванням, народ застосовує суміші трав, і небезрезультатно. Вважають це за потрібне при захворюваннях, які супроводять головну хворобу (при ускладнених захворюваннях). Йдеться не лише про різні діючі начала в різних росли­нах, а й про те, що діючі начала однієї рослини звіль­няються для своєї роботи або ж стимулюються деякими речовинами іншої рослини, яка по суті не є безпосе­редньо лікарською.

При складних захворюваннях ефект лікування вирішують не самі рослинні ліки, а їхня взаємодія. Це, безумовно, треба враховувати при вивчен­ні ефективності застосування народних лікарських рос­лин. Взаємодії в організмі лікувальних начал дуже складні, але вивчення їх — без сумніву, вдячне завдання. Лікувальні рослини застосовуються в народі як вну­трішньо, так і зовнішньо.

Внутрішньо вводять: 1) у вигляді вичавленого соку, 2) відварів, 3) витяжок з коренів, кори, насіння плодів, квітів — з допомогою води, вина, горілки, спирту, тобто настої, 4) порошку з висушених частин рослин. Дуже раціональним вважаю змішування послідовно настою з відваром однієї і цієї ж самої порції сировини.

Зовнішньо — у вигляді ванн, клізм, обгортань у про­стиню, намочену у відварі з рослин, у вигляді примочок, компресів, прикладань частин рослини (пасти з них) до хворих місць і т. д.

Leave a Reply