You are here: Home > Лікарські рослини > Лікувальні та лікарські рослини, їхнє застосування

Лікувальні та лікарські рослини, їхнє застосування

В народному досвіді використання рослин рідко відмежовується рамками окремо існуючої (щодо «но­менклатурного» поділу) хвороби. Здебільшого вживан­ня певної рослини має місце при багатьох захворю­ваннях, у тому числі — і в сумішах рослин. Доцільність такого підходу в багатьох випадках підтверджується практикою. Тому віднесення тієї чи іншої рослини до певної групи захворювань не є «аксіоматичним», тим більше, що я цілковито солідаризуюся з твердженням про те, що лікувати треба людський організм в цілому, а не лише саму діагностовану хворобу.

Цим поділом, виходячи з власного досвіду, переслі­дую мету спрямувати зацікавлених науковців-дослідни­ків на пошук найбільшої ефективності застосування рослин стосовно конкретної групи захворювань. І не більше! Вважаю — мій читач зрозу­міє деяку, так би мовити, умовність групоподілу в засто­суванні рослин і зможе відшукати собі принагідну ін­формацію.

Leave a Reply