You are here: Home > Корисні поради > Фізичне виховання дітей

Фізичне виховання дітей

Здоровий сон. У нашій країні створено всі умови для того, щоб виростити здорове, фізично загартоване покоління. Цьому сприяють безупинне зростання матеріального добробуту сім’ї, поліпшення побутових умов трудящих, інтерес і увага сім’ї до питань вихован­ня дітей.

Але вирішальне місце тут належить батькам. Батьки можуть забезпе­чити повноцінний фізичний розвиток своїх дітей. Для цього вони мають багато засобів.

До цих засобів належать: правильний розпо­рядок дня дитини; добрі умови для сну; правильний режим хар­чування; гігієнічні умови побуту; раціональний одяг та меблі для дітей, загартування дитячого організму повітрям, сонцем і водою.

Наведені засоби виховання можна легко здійснити в сімейній обстановці, яка визначається перед усім рівнем культури, свідо­мості та відповідальності батьків перед своїми дітьми.

Передусім батькам треба дбати про те, щоб праця дітей (шкіль­на і побутова) сполучалася з їх нормальним відпочинком.

Дорослі по праву користуються відпочинком після роботи,  а дитина, яка повернулася з школи   після п’яти-шести уроків, де вона витратила багато нервової енергії на розумову працю, повинна ще виконувати домашні завдання, допомагати батькам. Для цього вона повинна відновити свою працездатність.

Недооцінка батьками правильного чергування праці і відпочинку дітей може призвести до недокрів’я, підвищення нервової збуд ливості, до відставання у навчанні.

Leave a Reply