You are here: Home > Косметика > Технологія вирощування часнику

Харчова цінність плодів, овочів, ягід, м’яса і риби

Харчова цінність і органолептичні властивості (смак і аромат) плодів, овочів, ягід, м’яса і риби визначають­ся тими хімічними речовинами, що входять до їх скла­ду: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, органічні кислоти, мінеральні речовини і мікроелементи.

Переважною складовою частиною продуктів є вода. У плодах вона становить 73—90%, в овочах — 65—96%, у м’ясі —70—75%, в рибі —70—80%.

Білки. Білкові речовини відіграють велику роль в харчуванні людини. Без білків не можливе життя лю­дини.

Основним джерелом постачання організму білками е м’ясо і риба. В овочах і плодах вміст білків порівня­но незначний, проте ці продукти повинні використовува­тися як важливе додаткове джерело білків.

Крім того, білки, що містяться в овочах, підвищують засвоюваність тваринних білків, тому до харчового раціону обов’язко­во повинні надходити продукти тваринного і рослинного походження.

Жири мають важливе значення в харчуванні. Руйнуючись і згоряючи в організмі, вони дають майже в 2,5 раза більше енергії, ніж білки і вуглеводи.

Вміст жирів у плодах та овочах дуже малий, в значній кіль­кості (15—25%) вони містяться у насінні плодів і ово­чів. У процесі консервування деяких овочів в них вво­диться додаткова кількість жиру.

Вуглеводи. З рослинної сировини вуглеводами особливо багаті плоди. Вуглеводи в них містяться, в основному, у вигляді різного цукру (бурякового, вино­градного, фруктового) і крохмалю.

Вміст цукру в плодах становить 8—12%. У винограді кількість цукру доходить до 25% і більше, в овочах — близько 4%. Більш високою цукристістю відзначаються коренеплоди (морква, буряки) і баштанні культури (ка­вуни, дині).

Більшість плодів і овочів містять до 1 % крохмалю.

Основна частина вуглеводів при звичайному харчу­ванні надходить в організм людини у вигляді крохма­лю і тільки невелика частина — у вигляді цукру. Крох­маль в організмі людини перетворюється в глюкозу.

Leave a Reply