You are here: Home > Консервування > Способи зберігання овочів

Способи зберігання овочів

Одним із способів зберігання продуктів харчування і запобігання псуванню їх в результаті впливу мікроорга­нізмів є консервування.

Мікроорганізми — це найдрібніші живі істоти, які можна виявити тільки під мікроскопом, їх розподіляють на три великі групи: бактерії, плісені і дріжджі.

Кожній з цих груп для розмноження необхідні певні умови. Так, наприклад, кислотні продукти е несприятливим середови­щем для розвитку бактерій, але в них добре розвива­ються плісені і дріжджі.

Бактерії, плісені і дріжджі дуже швидко розмножуються в сприятливих для них умовах і зовсім не можуть існувати без води, бо вони спожива­ють необхідні їм живильні речовини тільки в розчине­ному стані. Тому з давніх часів харчові продукти збері­гають за допомогою сушіння, майже повністю видаляючи вологу з продукту   і цим самим перешкоджаючи розвит­ку мікроорганізмів.

Варіння продуктів з додаванням великої кількості цукру пригнічує життєдіяльність мікроорганізмів. На цьому і засноване приготування варення, повидла і джему.

Існує й інший спосіб зберігання овочів, плодів і риби — маринування. Проте в цьому разі строк збері­гання продуктів звичайно обмежений, і необхідно підтри­мувати порівняно низьку температуру.

Консервування овочів солінням і квашенням заснова­не на специфічній дії молочної кислоти, яка утворюється в процесі бродіння цукру, що є в овочах, під впливом мо­лочнокислих бактерій. Молочна кислота пригнічує жит­тєдіяльність гнильних мікроорганізмів. Найсприятливіша температура для розвитку молочнокислих бактерій -15—22° С.

Зберігання солених і квашених овочів в негерметичній тарі (наприклад, у бочках) також обмежене і потребує особливих умов.

Кожен із зазначених способів має свої переваги і спільний недолік — зміна початкових якостей продуктів, зменшення харчової цінності і порівняно невеликий строк зберігання в спеціальних умовах.

Основним способом зберігання харчових продуктів є консервування їх в герметичній тарі, яке полягає в тому, що відповідно підготовлені харчові продукти укладають в скляні банки, герметичне закупорюють їх і нагріва­ють до високої температури.

Такий процес нагрівання називається стерилізацією. Стерилізують продукт протя­гом певного часу, достатнього для того, щоб знищити всі мікроорганізми і їх спори. Цим способом можна консер­вувати всі харчові продукти.

Tags:

Leave a Reply