You are here: Home > Гриби > Отруйні гриби

Отруйні гриби

Про отруйні властивості де­яких грибів було відомо людству багато віків тому. Такі гриби ще при дворі цезарів у Стародавньому Римі ставали грізною зброєю в боротьбі за владу.

Діяла ця зброя безвідмовно, отруєння наставало раптово, а медики того часу були неспроможні будь-чим допомогти потер­пілим.

Так загинув римський імператор Клавдій — люби­тель грибних страв, римський папа Клімент VII, фран­цузький король Карл VI.! Отруйних грибів у Європі на­лічується близько 80 видів, з них дуже небезпечних — 20—25. В Австрії ще наприкінці минулого століття про­даж грибів було поставлено під поліцейський нагляд.

Різні види отруйних грибів з’являються з ранньої вес­ни і до кінця осені, тому і потерпіти від них можна протягом усього цього періоду. Статистика враховує лише ті випадки отруєнь, які зумовлюють тяжкі захворювання або закінчуються смертю. Такі отруєння, внаслідок яких виникає розлад шлунково-кишкової діяльності або інші хворобливі симптоми, здебільшого залишаються незареєстрованими.

Треба зазначити, що часто і сам потерпілий через свою необізнаність щодо отруйних грибів вважає, що нездужає з інших причин.

Залежно від складу і вмісту отруйні гриби здебіль­шого викликають легкі нетривалі захворювання, з яких найчастішим є розлад шлунково-кишкової діяльності, що закінчується одужанням. Але вони можуть спричинятися й до тяжких, смертельних отруєнь.

Слід зауважити, що внаслідок отруєння грибами залежить також від віку та стану здоров’я людини, кількості споживаних грибів тощо. Правильне лікування можливе лише при безпомилковому визначенні виду гриба, що його з’їв потерпілий.

Leave a Reply