You are here: Home > Гриби > Отруйні гриби

Отруйні гриби

Сироїжка блювотна . Шапинка 4—9 см у діаметрі, тонком’ясиста, напівкуляста згодом опукло-, плоско- або ввігнуто-розпростерта, з тупим, тої;. ким, гладеньким, з віком короткотрубчастим краєм, червонувата рожевувато-червонувата, рудувато-червонувата, до центру тем­ніша, клейкувата, з часом суха, шкірка вся знімається.

Пластинки прирослі, тонкі, густі, з рівним краєм, білі, з віком рожевуваті Ніжка 4—8 X 1—2,5 см, щільна, згодом з перегородчастою по­рожниною, циліндрична, іноді зігнута, гладенька, зрідка зморщ кувата, біла, часом до основи червонувата.

М’якуш білий, у пери­феричному шарі шапинки червонуватий, при розрізуванні на по­вітрі не змінюється, з приємним фруктовим запахом, на смак пекуче-їдкий. Спорова маса біла. Спори 8—11 X 8—9 мкм, кулясті, округло-овальні, шипасті, з орнаментацією, безбарвні. Росте її липні—жовтні у листяних та хвойних лісах, поблизу сфагнових боліт.

Хрящ-молочник неїстівний (млечник серо-розовнй, Ьасіагінч ЬеІУІІз Рг.). Шапинка 5—15 см у діаметрі, м’ясиста, опукло, плоско- або увігнуто-розпростерта, з помітним горбочком у цент­рі, з підгорнутим, тупим, з часом опущеним, хвилястим краєм, вохряно-червона, рожевувато-бура, повстиста, з віком дрібпо-луската, суха.

Пластинки дещо спускаються по ніжці, іноді широко прирослі, вузькі, тонкі, густі, з рівним краєм, білуваті, згодом червонувато-шохристі. Ніжка 4—9 X 0,5—4 см, спочатку щільна, пізніше порожниста, циліндрична, повстиста, знизу во­лосисто-повстиста, кольору шапинки, іноді світліша, при натиску­ванні стає червонувато-коричнюватою.

М’якуш жовтувато-черво­нуватий, при розрізуванні на повітрі не змінюється, при підси­ханні набуває приємного запаху кумарину, на смак солодкуватий. Молочний сік (латекс) водянисто-безбарвний, на повітрі по змінюється, на смак солодкуватий. Спорова маса жовтувата. Спори 7—9 X 7 мкм, майже кулясті, шипасті, з орнаментацією, безбарвні. Росте у червні—жовтні в соснових листяних лісах, біля сфагнових боліт.

Рядовка тигриста (рядовка ядовитая, Тгісгюіота раггііпит Ри-еі.). Шапинка 4—12 см у діаметрі, м’ясиста, тупоконусоподібпа, пізніше опукло-, плоско- або ввігнуто-розпростерта, з підгорну­тим, тріщинуватим краєм, сизо-сіра, коричнювато-сіра, волокниста, з крупними сірувато-коричнюватими лусками, суха.

Пластинки прирослі, широкі, густі, з рівним краєм, білуваті, зеленкувато-жовтуваті, згодом оливкувато-сіруваті. Ніжка 4—10 X 1,5— 3,5 см, щільна, майже циліндрична, до основи поступово потов­щується, біла, білувата, внизу рудувато-коричнювата, борошниста, рібпопластівчаста.

М’якуш білий, у периферичному шарі  сірий, знизу в ніжці здебільшого рудуватий, при розрізуванні повітрі не змінюється, має запах борошна, па смак солодкуватий. Спорова маса біла.

Росте у  липні—жовтні в листяних і  соснових лісах. Дуже небезпечний отруйний гриб.

Tags:

Leave a Reply