You are here: Home > Гриби > Гриби навколо нас

Гриби навколо нас

Гриби — це найбільша в природі група рослинних організмів, їх вивченням займається спе­ціальна наука — мікологія, що досліджує флору, систематику, екологію та біологію гриб­них організмів.

Гриби надзвичайно різноманітні як за формою, розмі­ром, так і за функціями, що вони виконують у навколиш­ньому середовищі. Зараз їх описано близько 100 тис. видів.

Серед них широко відомі шапинкові гриби — такі, на­приклад, як білий гриб, мухомор червоний, трутовик, а також дріжджі, які використовуються у хлібопекар­ській промисловості, виноробстві, пивоварінні тощо; плісеневі гриби, що ростуть на поживних продуктах і різних промислових матеріалах, гриби, які спричиняють захворювання рослин (рак картоплі, кила капусти, іржа, сажка тощо), людини та тварин (актиномікоз, стригучий лишай, септична ангіна) та ін.

Боротьба з грибами, що завдають значних втрат сіль­ському й лісовому господарству, а також шкоди здоров’ю людей та тварин, так само як і використання корисних грибів, — дуже важлива проблема технічної та медичної мікології.

Сільське господарство, медицина, ветеринарія, лісова промисловість, виробництво харчових продуктів тощо — ось далеко не повний перелік галузей народного господар­ства, яким доводиться мати справу з грибами.

А роль сані­тарів нашої планети, що її гриби разом з бактеріями і безхребетними відіграють у розкладанні величезних запа­сів відмерлої органічної речовини, яка щороку нагромаджується па земній кулі! Останнім часом гриби використо­вують і для штучного розкладання численних відходів, що залишаються від різних виробництв і побутової діяльно­сті людини.

Проте, як у старій казці, поряд із добрими маленькими гномами діють злі. Вони викликають хвороби сільськогос­подарських культур, плодових і ягідних дерев, лісових порід, призводять до смертельних отруєнь худоби, до небезпечних захворювань худоби і птиці, псують продук­ти і матеріали при їх тривалому зберіганні, змінюють напрям хімічних і біохімічних процесів різних виробництв, руйнують твори мистецтва, древні рукописи, старожит­ності.

Американські дослідники в книзі «Битва людства проти хвороб рослин наводять вражаючі цифри: за приблизни­ми підрахунками щороку па земній кулі від хвороб, збуд­никами яких е гриби — паразити культурних рослин, гине врожай на суму 25 більйонів доларів.

Історії людства відомий ряд випадків, коли епіфітотії (епідемії, викликані грибами) призводили до страшного голоду, епідемій тощо. До цього часу історики згадують великий голод 1845—1849 рр. в Ірландії, причиною якого був масовий розвиток гриба фітофтори з групи так званих несправжніх грибів.

Leave a Reply