You are here: Home > Гриби > Біологічні методи боротьби з грибами

Біологічні методи боротьби з грибами

Останніми роками все ширше розробляються і засто­совуються біологічні методи боротьби з грибами. Комплекс заходів разом з поліпшенням агротехніки сприяє сталому під­вищенню врожаїв культурних рослин.

Проте ворог не дрімає, він пристосовується до нових умов інтенсифікованого ведення сільського господарства. Наведемо лише один приклад.

Дослідникам грибів — пара­зитів рослин давно відомо, що через кілька років після введення в культуру стійкого до гриба сорту в багатьох випадках з’являється нова раса гриба, яка ще з більшою силою вражає рослину.

Так, у США вже через три роки після широкого застосування стійких до гриба гельмін-тоспорія гетерозисних гібридів кукурудзи 50% врожаю цих гібридів загинуло від нової раси гриба.

Мікологія, як і інші науки, виникла з практики. Лю­дина ціною багатовікового досвіду навчилася розпізнава­ти їстівні види грибів. Досвід незчисленних поколінь від­бивався в науці. Ще стародавні грецькі та римські вче­ні описували відомі їм види грибів.

Учень Арістотеля, «батько ботаніки» Теофраст залишив опис їстівних та отруйних грибів. Пізніше, в І ст. н. е., видатний рим­ський натураліст і письменник Пліній Старший зробив спробу класифікувати гриби, розподіливши їх на їстівні та шкідливі.

Стародавні народи добре розумілися на господарчих якостях грибів. Проте в ті далекі часи вчені ще мало знали про життя цих рослин, через що виникали різні вигадки. Так, наприклад, вважали, що раптова й рясна поява грибів викликається ударом блискавки в землю, надмірним випаданням роси тощо; що трутові гриби -це продукт виділення рослинних тканин і т. д.

Деякі гриби ростуть, утворюючи кола правильної фор­ми, всередині яких засихає трава. Не знаючи, що викли­кає появу цих дивних грибних хороводів, люди стали називати їх «відьминими кільцями». У Німеччи­ні ці кола вважали ареною пічних танців відьм, у Скан­динавії в них вбачали схованки заворожених скарбів, які можуть бути відкриті лише чаклунами, в Голландії — місцями, де чорти збивали масло.

Leave a Reply