You are here: Home > Гігієна праці > Глибока трихофітія. Стригучий лишай

Глибока трихофітія. Стригучий лишай

При роботі на тваринницьких фермах можна заразитися від хворих тварин глибокою формою хвороби — трихофітією (стригучий лишай). Щоб запобігти зараженню, необ­хідно лікувати тварин і додержувати правил санітарії та гігієни.

Цією ж хворобою можна заразитися при обмолоті хліба, що лежав у копицях, у яких розмножились миші, що хворіють на цю хворо­бу.

При цьому у соломі є багато грибків, які потрапляють на лю­дину і викликають зараження. Щоб цього не було, не слід затримуватися з обмолотом і не слід без рукавиць збирати солому, що ле­жала у копицях.

Актиномікоз. У працівників сільського господарства може по­явитися грибкова хвороба — актиномікоз. Викликає її променистий грибок, який живе в злаках. Якщо він потрапляє на шкіру людини, то спричинює утворення на обличчі, шиї та інших місцях болючих вузлів. Зараження відбувається через рот або шкіру, коли людина має звичку жувати колосся або зерно злаків, особливо ячмінь.

Хвороби шкіри від пузатого кліща. При роботах по наванта­женню зерна, на зернових і фуражних складах, під час збирання врожаю можна заразитися зерновою, солом’яною або ячмінною коростою.

Цю хворобу викликає так званий пузатий кліщ, який живиться зерновою міллю. Заразитися можна тоді, коли зерно і солома уражуються зерновою міллю, на яку нападає і розмножуєть­ся пузатий кліщ.

Коли кліщ потрапляє на людину, то в неї швидко появляється дуже сверблячий висип з пухирів. Хвороба супро­воджується гарячкою, сильними головними болями, болями у суг­лобах. За 10—12 днів хвороба проходить.

Одночасно можуть захво­ріти десятки людей. Сприятливі умови для розмноження кліщів створюються влітку, при перегріванні соломи і зерна. Щоб запо­бігти захворюванню на зернову коросту, необхідно провадити бо­ротьбу з зерновою міллю і дезинфекцію.

Вузлики на руках доярок. При доїнні і догляді за хворими ко­ровами у доярок появляються на кистях рук вишневочервоні вуз­лики, завбільшки з горошину або трохи більші. Ці вузлики звичай­но мало болючі і проходять за один-півтора місяці.

Доярки заражуються від корів, хворих на особливу віспоподібну хворобу. При цьому на вимені і дійках у корів бувають вузлики і бородав­часті розрощення.

Щоб запобігти захворюванню вузликами, необхідний ветери­нарний нагляд і лікування хворих корів.

Tags:

Leave a Reply