You are here: Home > Домашні тварини > Як визначити вік кози

Як визначити вік кози

Вік кози можна визначити по зубах. У дорослої кози є 32 зуби: на верхній щелепі 12 кутніх (по 6 з кожного боку), на нижній 20, з них 12 кутніх (по 6 з кожного боку) і 8 різців. Вік визначають за наявністю і будовою різців.

У козенят при народженні зубів звичайно не буває або є лише зачатки першої пари молочних різців, так званих зачепів. До тижневого віку зачепи цілком офор­мляються, до місячного віку виростає решта, шість різців.

До річ­ного віку всі різці у кіз молочні; з цього часу вони починають випа­дати і замінюватись постійними; останні ширші і крупніші, ніж молочні. До 15—18 місяців на місці молочних різців, що випали, ви­ростає перша пара постійних різців. До 2—21/4 років життя відбу­вається заміна другої пари молочних різців.

До третього року змінюється третя пара  і до З—4 років — остання пара крайніх різців. До цього часу всі різці мають форму широких лопаточок.

Ви­значення дальшого віку кіз по зубах більш утруднене і мен провадиться воно за ступенем зношення різців і розміру щілин, які утворюються між ними.

До 5 років усі різці стираються і з тертьової поверхні починають набувати овальної форми. В 6-річному віці різці мають округлу форму, між ними з’являються щі­лини.

До 7 років вони сильно стерті, зріджені і починають хита­тися і випадати. До 8 років звичайно від частини різців залишають­ся тільки пеньки, зуби ще більше хитаються і легко випадають. Кози з такими зубами погано пережовують корми і мало придатні для господарського використання.

Tags:

Leave a Reply